MiniVerso varhaiskasvatuksessa

Lapseni varhaiskasvatusyksikössä käytetetään MiniVersoa, mitä se tarkoittaa?

MiniVerso tukee valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2018 arvopohjan toteutumista lapsen oikeuksien ja ihmiseksi kasvamisen osalta. Sovittelukoulutuksen saanut henkilökunnan jäsen auttaa lapsia itse löytämään ratkaisuja ristiriitoihinsa. MiniVerso luo edellytykset lasten aidolle osallisuudelle riitatilanteissa. Lasta ei leimata, vaan kunnioitetaan ja kuunnellaan oman riitansa ja sen ratkaisun asiantuntijana.

Kasvattajien sovittelevan työotteen myötä tavoitteena on edistää lasten toimijuutta, vaikutusmahdollisuuksia ja elämäntaitoja. Sovittelutoiminnassa ristiriitatilanteet ymmärretään tavalliseen elämään kuuluviksi ja erimielisyyksien ratkaiseminen enemmän oppimistilanteeksi kuin hankalaksi tai ikäväksi välikohtaukseksi. 

Mitä sovitellaan?

MiniVersossa aikuinen sovittelee varhaiskasvatuksen arjessa tapahtuvia lasten riitatilanteita. Riitatilanne voi koskea esimerkiksi nimittelyä, tönimistä, leikin rikkomista, leikistä pois jättämistä tai toisen tavaran luvatonta ottamista.

Lapseni on ollut MiniVerso sovittelussa, mitä se tarkoittaa?

Kaikille ihmisille tulee välillä riitaa. Riitojen sovittelun myötä lapsi oppii tärkeitä elämäntaitoja. Varhaiskasvatuksessa tapahtunut riitatilanne sovitellaan aikuisen tukemana MiniVerso sovittelun mukaisesti. Lapsi pääsee osalliseksi itseään koskevissa asioissa aikuisen tukemana. Häntä kuunnellaan oman riitansa asiantuntijana ja hän pääsee miettimään ratkaisua riitaansa niin, että leikit voivat taas jatkua. 

Sovittuihin lupauksiin palataan yhdessä pienen ajan kuluttua muistellen, mitä sovittiin ja ovatko lupaukset pitäneet. Ryhmissä voi nähdä erilaisia “soputauluja”, joihin on laitettu muistutusmerkkejä sovitteluissa annetuista hienoista lupauksista. Lupausten muistelu ja onnistumisista iloitseminen yhdessä vahvistavat lapsen itsetuntoa ja oppimista. Aina lupaukset eivät pidä, se ei haittaa. Tarvittaessa voidaan sovitella uudelleen.

Mitä taitoja lapsi oppii sovittelussa?

Sovittelutoiminta opettaa monia taitoja

  • kuuntelutaitoja
  • tunnetaitoja
  • sosiaalisia- ja kaveritaitoja
  • toisten kunnioittamista
  • empatiataitoja
  • ongelmanratkaisutaitoja
  • vastuunottoa pienin askelin itseä koskevista asioista

Miten MiniVerso saapuu varhaiskasvatusyksikköön?

MiniVerso sovittelutoiminta on tarkoitettu koko yhteisön lapsille ja aikuisille. MiniVerso sovittelutoimintamallia koulutetaan varhaiskasvatusyksikön 4-6 vuotiaille lapsille ja koko henkilökunnalle. Lasten koulutus toteutetaan nukketeatterin ja sovitteluleikin keinoin. Koulutuksen jälkeen lapset jatkavat sovittelutaitojen harjoittelua omissa ryhmissä kavereiden ja kasvattajien kanssa yhdessä. Leikki tuottaa lapselle iloa ja sen kautta opitaan monia uusia taitoja, niin sovittelutaitojakin! Leikin keinoin kaikkien lasten on mahdollista päästä osalliseksi sovittelutoimintaa.

Lasten ja kasvattajien kyselyistä

Haluatko kuunnella kokemuksia MiniVersosta Sovittelun aallot -podcastistamme!
Jakso 7: Miniä Mikkeliläisittäin
Jakso 13: Eskarilaisen haastattelu