Kasvattajien sovittelevan työotteen myötä tavoitteena on edistää lasten osallisuutta ja elämäntaitoja

MiniVerso-koulutukset


MiniVerso käynnistävä koulutuskokonaisuus

Käynnistävä koulutuskokonaisuus sisältää yhden henkilökunnan koulutuksen ja neljä lasten koulutusta. Koulutuskokonaisuuden jälkeen henkilökunnalla on vielä mahdollisuus MiniVerson käynnistävään keskusteluun yhdessä kouluttajien kanssa, tarpeesta sovitaan esimiehen kanssa.

1. Toiminnan käynnistävä koulutus varhaiskasvatusyksikön henkilökunnalle

 • kesto min. 4 tuntia
 • koko henkilökunnalle, yhteensä max. 40 osallistujaa
 • voidaan toteuttaa pieniä yksiköitä yhdistäen

Koulutuksen sisältö:

 • kasvattajien sovittelevan työotteen myötä tavoitteena on edistää lasten osallisuutta ja elämäntaitoja
 • tutustuminen sovittelun taustoihin, teorioihin ja sovittelevan kohtaamisen vaikutuksiin kasvatuskentällä
 • sovittelijan rooli ja sovittelun vaiheet
 • konkreettisen sovittelutaidon harjoittelu

2. Osallistava koulutus lapsille nukketeatterin keinoin

 • kesto n. 40 min
 • suunnattu 4-6-v. lapsille
 • ryhmän max koko 25 lasta/koulutus
 • toteutetaan päiväkodin tiloissa

Koulutuksen sisältö:

 • MiniVerso sovittelumenetelmän mallennus nukketeatterin keinoin
 • sovittelun harjoittelu pienryhmissä

MiniRESTO -täydennyskoulutus

Kohti kohtaamisen kulttuuria, Sovitteleva ja restoratiivinen yhteisö.
Tulevatko kaikki yhteisössäsi kuulluksi? 
Miten luoda ryhmään yhteiset turvalliset pelisäännöt?
Kohtaatko arjessa kiperiä vuorovaikutustilanteita -pelottaako konfliktin edessä?
Tule oppimaan restoratiivista ajattelua sekä haastavien tilanteiden sovittelua.

Suunnattu:

 • varhaiskasvatuksen esimiehille
 • lasten kanssa työskentelevälle henkilöstölle
 • erityisesti päiväkotisovittelua hyödyntäville yhteisöille

Suosittelemme min 2henkilöä/ yhteisö/ kurssi.

Koulutuksen anti:

 • kokonaiskuva sovittelevan ja restoratiivisen yhteisön lähtökohdista
 • monipuoliset valmiudet koko yksilön ja yhteisön kohtaamiseen
 • käytännön työkaluja kohtaamisen kulttuurin luomiseksi yhteisössä
 • valmiuksia haastavien tilanteiden sovitteluun rakentavasti ja osallisuutta vahvistaen
 • taitoja soveltaa opittua yhteisön hyvinvoinnin rakentamisessa ja konfliktitilanteissa

Toteutamme koulutuksia sekä lähitoteutuksina että etäkoulutuksina tarpeen mukaan – ota yhteyttä, niin etsitään teille parhaiten sopiva vaihtoehto! Lisäksi järjestämme MiniVerso jatkokoulutuksia, infoja(esim. vanhempainiltoja), ja seminaareja toivomusten mukaan.