Vertaissovittelu Verso peruskouluissa ja toisella asteella

Mitä on Verso?

Verso, eli vertaissovittelu, on kouluilla tapahtuvaa sovittelutoimintaa. Toiminta tukee lasten oppimista, oikeuksia ja osallisuutta. Vertaissovittelussa sovittelijoina toimivat koulutuksen saaneet koulun oppilaat, jotka sovittelevat itseään nuorempien tai samanikäisten oppilaiden välisiä riitoja. Vertaissovittelutoimintaa ohjaavat ja tukevat aina koulutuksen saaneet Verso-aikuiset.

Sovittelulla puututaan mieltä pahoittavaan toimintaan ja käytökseen mahdollisimman varhain. Sovittelu- ja vuorovaikutustaitojen oppimisen myötä on mahdollista ennaltaehkäistä konfliktitilanteita kärjistymästä kiusaamiseksi.

Mitä sovitellaan?

Vertaissovitteluun ohjataan koulun arjessa tapahtuvia konflikteja. Versossa voidaan sovitella mielipahatilanteita, kuten nimittelyä, haukkumista, ulkonäköön liittyvää vihjailua, selän takana puhumista, ikävää kommentointia somessa, tönimistä, läpsimistä, etuilua jonossa, eristämistä, syrjimistä, uhkailua, pakottamista, toisen omaisuuden luvatonta lainaamista tai piilottamista.

Vertaissovittelussa ei sovitella vakavia väkivaltatilanteita tai koulukiusaamista, eikä sovita aineellisten vahinkojen korvaamisesta.

Mitä oppilas tekee sovittelussa?

Lapseni on vertaissovittelija. Mitä tämä tarkoittaa?

Kun koululla käynnistetään vertaissovittelutoiminta, VERSO-ohjelman kouluttajat kouluttavat koko koulun henkilökunnan sekä vapaaehtoisia oppilaita sovittelutoimintaan.

Vertaissovittelijaoppilaan tehtävä on auttaa riidan osapuolina olevia oppilaita itse löytämään ratkaisu riitaansa. Verso-oppilaat tukevat ja ohjaavat osapuolten välistä keskustelua vertaissovittelun prosessin mukaisesti Verso-ajokortin avulla. Osapuolet saavat itse ratkaista tilanteen ja vertaissovittelijat kirjaavat osapuolten ratkaisusta sopimuksen, johon palataan seurantatapaamisessa. Sovittelutilanteessa vertaissovittelijoiden tärkein tehtävä on ohjata keskustelua kysymyksin ja kuunnella osapuolia. Sovitteijoiden toimintaa ohjaa sovittelun pelisäännöt: puolueettomuus, vaitiolo, etsitään ratkaisua, ei rangaistuksia ja vapaaehtoisuus.

Lapseni on osallistunut vertaissovitteluun. Mitä tämä tarkoittaa?

Kaikille ihmisille tulee välillä riitaa.

Koulussa oppilaiden välillä tapahtunut riitatilanne ohjataan vertaissovitteluun. Sovittelussa oppilaat saavat kertoa näkökulmansa, kuvata tuntemuksiaan ja yhdessä pohtia ratkaisua tilanteeseen. Koulutetut Verso-oppilaat tukevat ja ohjaavat keskustelua ja auttavat osapuolia sopimaan riitaansa. Sovittelussa osapuolten lupaukset kirjataan yhteiseen sopimukseen. Syntyneeseen sopimukseen palataan seurantatapaamisessa. Mikäli sovintoa ei synny, asia ohjataan Verso-aikuisten käsittelyyn.

Oppilaiden tekemää vertaissovittelutoimintaa ohjaa aina koulun henkilökunnan jäsenistä koulutettu Verso-aikuisten tiimi.

Kun lapsi on osallistunut vertaissovitteluun, asiasta tiedotetaan kotiin koulun käytänteiden mukaisesti. Kaikista sovituista tilanteista ei välttämättä tiedoteta. Mikäli lapsi puhuu tilanteesta kotona, on tärkeää, että huoltaja on kiinnostunut lapsensa kokemuksista ja tunteista asian selvittelyyn liittyen. Huoltajan rooli on tukea syntynyttä ratkaisua sekä tukea omaa lastaan kantamaan vastuunsa pitämällä sovitusta kiinni. Asia on käsitelty vertaissovittelussa eikä usein edellytä sen jälkeen muita toimia. Mikäli asiassa ilmenee jotain huolta, on siitä hyvä keskustella koulun henkilökunnan kanssa.

Mitä taitoja oppilaat oppivat sovittelussa?

Sovittelussa oppilaat oppivat tunne-, ihmissuhde- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä erilaisuuden ymmärtämistä ja rauhanrakennusta.

Tutkimustietoa, kuunneltavaa, katsottavaa

Tutustu Versosta ja sovittelusta tehtyyn tutkimukseen.

Kuuntele kokemuksia Versosta Sovittelun aallot -podcastistamme
Jakso 11: Yläkoulun Versot
Jakso 12: Alakoulun Versot
Jakso 23: Kariston menestystarina

Piirrosvideot sovittelutilanteista:

Usein kysytyistä kysymyksistä löydät lisää vastauksia Verso-toimintaan liittyviin kysymyksiin.