VERSO-ohjelman tilastoraportit

Jatkuva arviointi ja palautteen kerääminen kentän toiminnasta on keskeinen osa VERSO-ohjelman toiminnan kehittämistä. Vuosien varrella VERSO-ohjelman käynnistämää toimintaa on tutkittu sekä VERSO-ohjelman henkilöstön toimesta että ulkopuolisena arviointina. STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) tukee toimintaa Veikkauksen tuotoilla ja osaltaan edellyttää tarkkaa tuloksellisuuden arviointia. STEA ohjeiden mukaisesti toiminnasta kerätään paitsi laadullista palaute- ja arviointitietoa myös määrällistä tilastotietoa. Täältä löydät vuosittaiset VERSO-ohjelman tilastoraportit, jotka toimivat yhteenvetona kerätystä datasta. Tietoja voi hyödyntää myös varhaiskasvatus- ja kouluyksikköjen sovittelutoiminnasta tiedotettaessa!

Lue lisää VERSO-ohjelman tutkimuksesta Tutkimus-sivulta.