Aikuisjohtoista Resto-sovittelua

Mitä Resto tarkoittaa?

VERSO-ohjelma kouluttaa varhaiskasvatuksen työntekijöitä MiniVerso-toimintamalliin, kouluilla ja oppilaitoksilla oppilaita vertaissovittelijoiksi ja henkilökunnan jäseniä aikuissovittelijoiksi eli niin kutsutuiksi Resto-sovittelijoiksi. MiniVersossa ja Versossa (vertaissovittelussa) sovitellaan lasten ja nuorten välisiä arjen ristiriitatilanteita mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Laajemman restoratiivisen lähestymistavan ja sovittelun koulutuksen saaneet henkilökunnan jäsenet sovittelevat puolestaan tilanteita, jotka koetaan vakavammiksi tai joita ei voida ohjata vertaissovitteluun. Tämän aikuisjohtoisen Resto-sovittelun osapuolina ovat usein oppilaat tai oppilas ja henkilökunnan jäsen.

Syventävän RESTO-koulutuksen käyneet henkilökunnan jäsenet toimivat sovittelijatehtävän lisäksi yksikkönsä sovittelutyön ja sovittelevan kohtaamisen asiantuntijoina.

Mitä Resto-sovittelulla sovitellaan?

Aikuisjohtoiseen Resto-sovitteluun ohjataan koulussa esim. vakavampia riitatilanteita tai konflikteja, joissa on useita osapuolia. Sovittelutilanteeseen osallistuvat sovitusti konfliktin osapuolet sekä yleensä kaksi koulutettua aikuissovittelijaa. Sovittelussa syntynyt sopimus kirjataan muistiin siten kuin osapuolet haluavat ja sopimukseen merkitään seuranta-aika, jolloin sopimuksen pitämistä tarkastellaan. Yli 90% sovitteluun ohjatuista tapauksista johtaa sopimukseen, jonka todetaan seurannassa pitäneen. Mikäli sopimusta ei synny tai sopimusta ei ole pidetty, siirtyy tapaus uudelleen aikuisen harkintaan ja sieltä tarkoituksenmukaiseksi katsottuun menettelyyn.

Oma lapsi Resto-sovittelussa?

Restoratiivinen ja sovitteleva lähestymistapa näkee konfliktit enemmänkin mahdollisuutena, kuin jonain pahana asiana, josta tulisi päästä eroon. Konflikteja tulee meille kaikille ja kaikissa yhteisöissä. Kun kohdistetaan huomiota enemmän ratkaisuihin ja niiden tukemiseen, kuin tehtyihin virheisiin, voidaan oppia ja saada muutosta aikaan. Parasta vastuunottoa konfliktitilanteessa on, että ottaa itse aktiivisen roolin tilanteen selvittämisessä ja on valmis sitoutumaan yhdessä sovittuun ratkaisuun. Näin ollen on hyvä asia, mikäli lapsi on ollut tai haluaa osallistua sovitteluun!

Mikäli lapsi osallistuu sovitteluun, asiasta saattaa tulla pelkkä tieto kotiin, että on ollut tilanne, joka on sovittu sovittelussa. Tärkeää on, että huoltaja on kiinnostunut lapsensa kokemuksista ja tunteista asian selvittelyyn liittyen. Huoltajan rooli on tukea syntynyttä ratkaisua sekä tukea omaa lastaan kantamaan vastuunsa pitämällä sovitusta kiinni. Asia on käsitelty sovittelussa eikä usein edellytä sen jälkeen muita toimia. Mikäli asiassa ilmenee jotain huolta, on siitä hyvä keskustella koulun henkilökunnan kanssa. Haastavissa tai vakavammissa tilanteissa huoltajat kutsutaan mukaan itse sovitteluun.

Kuuntele ajatuksia restoratiivisuudesta ja sovittelusta myös Sovittelun aallot -podcastistamme!

Jakso 6: Kuusamosta kajahtaa!

Jakso 14: Maijan väitöstutkimus