VERSO-ohjelman mentoritoiminnalla ylläpitoa ja asiantuntijuuden jakamista

Mentoritoiminta

”Onpa aika hyvä kuulla miten teillä muilla ihan oikeasti toimitaan!”

Oletko aktiivinen MiniVerso- tai Versotoiminnan ohjaaja tai RESTO-koulutettu sovittelun hyödyntäjä ja puolestapuhuja? Kaipaatko vertaisryhmässä sovitteluymmärryksen lisäämistä ja hyvien käytäntöjen jakamista muiden aktiivisten toimijoiden kanssa? Onko Versonne tai MiniVersonne piristysruisketta vailla?

 • Osallistuville yksiköille – Restoratiivisuuden jalkauttamista ja ylläpitoa.
 • Mentoreille – Vertaistukea ja täydennyskoulutusta.
 • Lapsille ja nuorille – Konflintinhallintaa ja kohtaamista arjen tilanteissa.
 • Käytännön toimintaa – vertaisten kanssa.
 • Vapaaehtoista – tuemme mentoreitamme!

Ota yhteyttä mentoritoiminnan työryhmäämme osoitteessa mentori@sovittelu.com tai puhelimitse 040 049 0797 (Tiina Nurmi) tai 050 339 8552 (Piipi Hiltunen), niin mietitään yhdessä alueenne mentorointimahdollisuuksia!

 VERSO-OHJELMAN MENTORITOIMINTA PÄHKINÄNKUORESSA 

VERSO-ohjelma tuottaa koulutuksella ymmärrystä, motivaatiota ja valmiutta restoratiiviseen sovitteluun koko yhteisölle sekä ohjausta restoratiivisen toimintakulttuurin rakentamisessa. Toimintakulttuurin muutos vaatii kuitenkin aikaa ja koko yhteisön sitoutumista uusiin toimintatapoihin. Tarvitaan aktiivisia sovittelijoita ja sovittelun esillä pitäjiä, jotta restoratiivinen ja sovitteleva toimintakulttuuri pääsee juurtumaan ja säilyy henkilöiden vaihtuessa myös koulutusta seuraavina vuosina ja vuosikymmeninä. 

Olemme vuodesta 2017 lähtien rakentaneet mentoritoimintaa Verson, MiniVerson ja RESTOn maksuttomaksi tukimuodoksi kouluttamillemme yksiköille. 

Kehitämme VERSO-ohjelman mentoritoimintaa tavoitteena muodostaa alueellisia mentoriryhmiä, joiden jäsenet voivat toimia omalla alueellaan sovittelutoiminnan asiantuntijoina niin varhaiskasvatuksen kuin kasvatuksenkin kentällä.

Miten mentoritoiminta käynnistetään? 

 • Mentoritoiminta käynnistetään vähintään kahden koulutustamme saaneen yksikön (koulu tai varhaiskasvatusyksikkö) yhteisellä päätöksellä. Aloitteen tähän yhteistyöhön voi kuitenkin tehdä kuka tahansa yksikössä toimiva ja mentoroinnista kiinnostunut henkilö.
 • Meille tulleen yhteydenoton perusteella kootaan mentoriryhmä, jossa on mukana koulutukseemme osallistuneita vapaaehtoisia mentoreita. 
 • Mentoriryhmä saa koulutuksen mentorina toimimiseen (suosituksena 4 tuntia, tarvittaessa 3) ja asettaa samalla tavoitteet omalle toiminnalleen. 
 • Mentorit toimivat vertaismentoreina oman työnsä ohella esimerkiksi esitellen sovittelua uusille työntekijöille ja lapsille sekä huoltajille, ja mallintaen sovittelua ja sovittelevaa työotetta. Vertaismentoreina heiltä ei oleteta enempää kuin peruskoulutukseen osallistuneilta ja he toteuttavat mentorointia itselleen luontevin tavoin. 
 • Myös Verso-oppilaiden kesken voidaan rakentaa oma mentoriryhmä, jolloin sovittelijaoppilaat pääsevät tapaamaan toisiaan ja kehittämään omien koulujensa Verso-toimintaa yhteistyössä!
 • Mentoriryhmän yhteisissä tapaamisissa mentorit saavat vertaistukea ja ohjausta mentoreina toimimiseen sekä syventävää koulutusta ja mentoreille suunniteltua lisämateriaalia. 
 • Noin kerran vuodessa kunkin mentoriryhmän muutamalle edustajalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua valtakunnalliseen mentoritapaamiseen VERSO-ohjelman seminaaripäivän yhteydessä. Osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta. 

Mitä lisäarvoa mentoritoiminta tuo jo käynnistetyn toiminnan ja saadun koulutuksen lisäksi? 

 • Syventävää koulutusta ja perehdyttämisvalmiutta mentoreille. 
 • Paikallisen hyvien käytäntöjen ja asiantuntemuksen jakamisen foorumin (mentoriryhmä), joka voi tuottaa esimerkiksi yhteisiä perehdyttämispäiviä ja materiaalia yksiköiden väliseen käyttöön. 
 • Tavoitteellisuutta ja yhtenäisyyttä toimintakulttuuriin kehittämiseen sekä sovittelun ohjausta ryhmiin (mentoreiden mallinnus omissa ryhmissään ja mahdolliset vierailut muissa ryhmissä) 
 • Panoksena mentoreiden työaika mentorikoulutuksen (suosituksena 4 tuntia, tarvittaessa tiivistetty 3 tuntiin) sekä sitä seuraavien mentoriryhmän tapaamisten osalta (suosituksena vähintään 1 tapaaminen/lukukausi, kesto 1,5-3 h ryhmän koosta riippuen) 
 • Tuottona voi olla esimerkiksi uusien työntekijöiden tai sovittelijoiden perehdyttäminen, mentorivierailut, mentoreiden jakama materiaali tiedotuksen ja perehdyttämisen tueksi mentoriryhmän asettamien tavoitteiden pohjalta. 

Visionamme on, että ajan kuluessa mentoritoiminnan panokset pienenevät ja tulokset lisääntyvät, kun sovittelu muodostuu luonnolliseksi osaksi yksiköiden toimintakulttuuria, eikä erillisiä mentoreita enää tarvita. Tällä hetkellä toiminnassa on 11 mentoriryhmää ja yhteensä n. 180 koulutettua mentoria ja ryhmät vaihtelevat 5 hengen pienemmistä ryhmistä isoihin koko kunnan kaikki koulutetut yksiköt kokoaviin n. 30 hengen ryhmiin. 

Kiinnostuitteko? Ottakaa yhteyttä mentoritoimin työryhmäämme mentori@sovittelu.com tai puhelimitse 040 049 0797 (Tiina Nurmi) tai 050 339 8552 (Piipi Hiltunen) niin mietitään yhdessä alueenne mentorointimahdollisuuksia!

Lue esimerkit yhden varhaiskasvatuksen ja yhden koulupuolen mentoriryhmän toiminnasta täältä!

Kuuntele mentoritoiminnan kuvausta Sovittelun aallot -podcastistamme!

Jakso 5: Mentoritoiminta

Jakso 5: MiniVerso-mentorit