Kamratmedling är ett lösningsfokuserat sätt att lösa en tvist som uppstått mellan elever i skolvardagen

På svenska

Kamratmedling går ofta under den finska benämningen Verso/Vertaissovittelu. Kamratmedling är ett lösningsfokuserat sätt att lösa en tvist som uppstått mellan elever i skolvardagen. Man ingriper i beteende som skapar illamående i ett tidigt skede. Kamratmedlingen är ett alternativ till att lösa tvisten och är alltid frivillig för de inblandade. Medlingen är ett fredligt sätt att lösa tvister och används i stor grad även på andra områden i samhället. 

En del av elever får utbildning i kamratmedling och dessa hjälper elever som hamnat i konflikt med varandra. Elevmedlarna jobbar alltid parvis och de eleverna som är i konflikt med varandra får hjälp med att själva hitta en lösning på tvisten. Bägge parter får berätta sin egen synvinkel, förklara hur det känns och fundera på hur man kunde lösa tvisten. I slutet av medlingen gör parterna ofta upp ett avtal, som följs upp efter ca. en vecka. 

Kamratmedling

  • ökar elevens delaktighet 
  • ger ökad kunskap i växelverkan och förmåga att diskutera 
  • stärker eleven och minskar utanförskap 
  • ökar ansvarskännande och gemenskap 
  • förverkligar målen för de reviderade grunderna för läroplanen

Ansvaret för kamratmedlingen ligger alltid på en vuxen, det vill säga skolans lärare och personal inom elevvården, såsom skolkuratorn. Samtliga lärare i skolan får utbildning i kamratmedling. Gruppen för kamratmedlingen består av såväl lärare som elevmedlare.

Programmet VERSO

STEA stöder VERSO-programmets verksamhet. VERSO erbjuds av Finlands Forum för Medling r.f. Vi utbildar i medlingsförfarandet på daghem, i grundskolor, i enhetsskolor, på gymnasier och på andra stadiets yrkesskolor. Utöver det skräddarsyr vi utbildningstillfällen inom medling i samarbete med olika instanser. Vi har exempelvis utbildat vårdnadshavare, fritidsledare och civiltjänstgörare i användningen av medling som en del av sin verksamheten.

Vill ni ha kamratmedling i er skola, vänligen ta kontakt: verso(at)sovittelu.com.

Material på svenska

Logga in på materialbanken här.

Webbkurser om kamratmedling

Webbkurser om kamratmedling på svenska, finska och engelska hittar du i materialbanken. Ändamålet med webbkurserna är att förstärka kamratmedlingens ställning på daghem, i förskolor och skolor. Deras avsikt är att meddela om medlingsverksamheten, dess principer och nytta, samt upprätthålla och förstärka en fortsatt utveckling av kamratmedlingen i de enheterna var den redan finns.