Tutkimus on tärkeä osa VERSO-ohjelmaa

Tutkimus

Kasvatuskentän sovittelutoimintaa on toteutettu ja kehitetty Suomessa vuodesta 2000 lähtien. Jatkuva arviointi ja kysely kentän toiminnasta on keskeinen osa toiminnan kehittämistä. Vuosien varrella VERSO-ohjelman käynnistämää toimintaa on tutkittu sekä Versotiimin toimesta että ulkopuolisena arviointina.

STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) tukee toimintaa Veikkauksen tuotoilla ja osaltaan edellyttää tarkkaa tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointia. VERSO-ohjelma on menestyksekkäästi täyttänyt nämä arvioinnin tarpeet mistä osoituksena on saamamme tuki toimintaamme. STEA edellyttää paitsi laadullista palautteen ja arvioinnin tuottamista myös tilastotietojen keruuta.

FT Maija Gellin piti 28.9.2020 esityksen kansainvälisessä seminaarissa (webinar) ”Restorative Justice in Education”, jonka järjesti Scottish Network of Restorative Justice Researchers yhteistyössä Scottish Center for Crime and Justice Research ja University of Edinburgh. Muut “keynote” puhujat olivat Dr. Dorothy Vaandering, Canada, Mr. Chris Straker, England and prof. Gillean McCluskey, Scotland. Katso Gellinin esitys tästä.

Elokuussa 2020 toteutui kansainvälinen Restoratiivisen oikeuden maailmankonferenssi 2020 webinaarina. RJ World 2020 konferenssi toi yhteen tutkijoita ja toimijoita kaikkialta maailmasta pohtimaan ja avaamaan restoratiivisen oikeuden teorioita ja käytäntöjä. Yli 700 videoitua esitystä oli osallistujien katseltavissa ja kuunneltavissa reilun viikon ajan. FT Maija Gellin ja OTK Pia Slögs pitivät esityksen teemalla “How to create a restorative school”. Katso video tästä.

Ohjelmajohtaja Maija Gellinin väitöstutkimus otsikolla Restoratiivinen lähestymistapa ja sovittelu peruskoulukontekstissa. Kohti eheyttävän kohtaamisen toimintakulttuuria tarkastettiin Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa 8.11.2019. Väitöskirja on luettavissa LAUDA-tietokannassa osoitteessa: https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/63950.

Haastattelimme Maijaa tutkimuksen keskeisistä tuloksista Sovittelun aalloilla -podcastiimme.

Pohjoismaisen tutkijaryhmän keväällä 2018 tuottama yhteisjulkaisu on luettavissa Springer’in Open Access versiona. Nordic Mediation Research – teoksen toimittajina ovat Anna Nylund, Kaijus Ervasti ja Lin Adrian.  Suomesta kirjoittajina Kaijus Ervasti, Vaula Haavisto, Kirsikka Salminen ja Maija Gellin. Julkaisun artikkeli Gellin M. 2018. Mediation in Finnish schools: From conflicts to restoration tuo päivitettyä tietoa suomalaisten koulujen sovittelutoiminnasta englanniksi. Teoksen artikkelit ovat vertaisarvioitu.

VERSO-ohjelman raportteihin kokoamme koulutusten ja toiminnan palautteet vuosittain. Lue lisää ja hyödynnä tietoja myös yhteisössäsi koulujen ja varhaiskasvatusyksikköjen sovittelutoiminnasta tiedottaessasi!

VERSO-ohjelman tilastoraportti 2020

VERSO-ohjelman tilastoraportti 2019

VERSO-ohjelman tilastoraportti 2018

VERSO-ohjelman tilastoraportti 2017 osa 1

VERSO-ohjelman tilastoraportti 2017 osa 2

Opetusministerin asettaman työryhmän raportti Kiusaamisen ehkäisy sekä työrauhan edistäminen varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa ja toisella asteella, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:16, julkaistiin 16.3.2018. Sovittelun toimintakulttuurin kehittämisehdotus löytyy sivuilta 24-26 ja sovittelun lähtökohtia sivuilla 66-67. VERSO-ohjlemasta FT Maija Gellin osallistui raportin valmisteluun työryhmän jäsenenä.

European Model for Restorative Juvenile Justice with Children and Young People – tutkimushankeen raportit (2015) avaavat niin restoratiivisen toiminnan teoreettiista taustaa kuin käytänteitäkin. Tutkimushankkeen toteuttajina olivat tutkija Tim Chapman (Univ Ulster, Pohjois-Irlanti), väitöskirjatutkija Monique Anderson (Univ Leuven, Belgia) ja FT Maija Gellin (Univ Lapland, Finland) sekä professori Ivo Aertsen (Univ Leuven, Belgia). Suomalainen koulujen sovittelutoiminta on osana tätä mallia – lue erityisesti voluumit II ja III!

Kansainvälisellä kentällä koulujen vertaissovittelutoimintaa ja restoratiivista lähestymistä, menetelmiä, tuloksia ja vaikutuksia on tutkittu paljon. Kirjallisuusluettelostamme saat hyviä lukuvinkkejä samoin kuin Maija Gellinin tuoreen väitöskirjan lähdeluettelosta.

Kirja Sovittelu koulussa (Gellin M. 2011, PS-kustannus) avaa kattavasti suomalaisten koulujen ja oppilaitosten sovittelutoiminnan lähtökohtia, restoratiivista lähestymistä, tutkimustuloksia ja käytänteitä.

Artikkeli Restoratiivinen oppiminen koulussa MGellin 2011 pdf antaa kuvaa ja tutkimustietoa VERSO-ohjelman toteuttamasta vertaissovittelutoiminnasta ohjelman ensimmäisen kymmenen toimintavuoden (2001-2010) ajalta.

Suomen nuorisotutkimuseuran tutkija Tomi Kiilakoski toteutti ulkopuolisen arvioinnin VERSO-ohjelman tuottamasta vertaissovittelutoiminnasta vuonna 2009: evaluointi. Kiilakosken mukaan vertaissovittelu on toimiva menetelmä konfliktinratkaisuun kouluissa. Hänen selvityksensä mukaan vertaissovittelu lisää oppilaiden osallisuutta kouluyhteisössä.

Monipuolista tietoa restoratiivisen oikeuden ja lähestymistavan teoriasta, käytännöistä sekä tutkimushankkeista ja tutkimustuloksista löytyy European Forum for Restorative Justice -järjestön sivuilta.