Tutkimus on tärkeä osa VERSO-ohjelmaa

Tutkimus

Kasvatuskentän sovittelutoimintaa on toteutettu ja kehitetty Suomessa vuodesta 2000 lähtien. Jatkuva arviointi ja kysely kentän toiminnasta on keskeinen osa toiminnan kehittämistä. Vuosien varrella VERSO-ohjelman käynnistämää toimintaa on tutkittu sekä Versotiimin toimesta että ulkopuolisena arviointina.

STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) tukee toimintaa Veikkauksen tuotoilla ja osaltaan edellyttää tarkkaa tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointia. VERSO-ohjelma on menestyksekkäästi täyttänyt nämä arvioinnin tarpeet mistä osoituksena on saamamme tuki toimintaamme. STEA edellyttää paitsi laadullista palautteen ja arvioinnin tuottamista myös tilastotietojen keruuta.

23.3.2023 toteutui Pohjois-Irlannissa Belfastissa EA INAUGURAL RESTORATIVE PRACTICE CONFERENCE: WIDENING THE CIRCLE; Exploring relational and restorative schools through a local, national and international lens. Katso tästä Maija Gellinin keynote esitys Widening the RJ circle from the perspective of Finnish experiences.

Vuonna 2022 ilmestyi kansainvälisten tutkijoiden yhteisteos Restorative justice from a children’s rights perspective Annemieke Wolthuisin ja Tim Chapmanin toimittamana. Tutustu kirjan lukuun 16, jonka on kirjoittanut FT Maija Gellin tästä Strenghtening rights and participation of children – A Finnish perspective on a restorative approach to education.

Sovittelu ja sen sovellukset (Ervasti ja Attias toim.) kirja saatiin painosta keväällä 2022. Lue linkistä artikkeli Gellin M., Jokinen H. ja Slögs P. Sovittelu osana restoratiivista oikeutta, luku 2, ss. 23-38. Kirja on tilattavissa Editan verkkokaupasta https://shop.edita.fi/lakitieto/tuote/sovittelu-ja-sen-sovellukset.

Syksyllä 2021 julkaistiin Nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa verkkojulkaisu, jonka toimittivat Heikki Kantonen, Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela ja Tomi Kiilakoski. VERSO-ohjelma on lähtökohtaisesti nuorten osallisuuteen pohjaava ja vertaisuutta vahvistava ohjelma, jossa sosiaalisten taitojen oppiminen on merkittävästi keskiössä. Koulussa opittu konfliktien hallinnan ja sovittelun taito kantaa läpi elämän. VERSO-ohjelmaa avaava artikkeli löytyy julkaisun sivulta 40.

FT Maija Gellin piti 28.9.2020 keynote-esityksen kansainvälisessä seminaarissa (webinar) ”Restorative Justice in Education”, jonka järjesti Scottish Network of Restorative Justice Researchers yhteistyössä Scottish Center for Crime and Justice Research ja University of Edinburgh. Muut keynote puhujat olivat Dr. Dorothy Vaandering, Canada, Mr. Chris Straker, England and prof. Gillean McCluskey, Scotland. Katso Gellinin esitys tästä.

Ohjelmajohtaja Maija Gellinin väitöstutkimus otsikolla Restoratiivinen lähestymistapa ja sovittelu peruskoulukontekstissa. Kohti eheyttävän kohtaamisen toimintakulttuuria tarkastettiin Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa 8.11.2019. Väitöskirja on luettavissa LAUDA-tietokannassa osoitteessa: https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/63950. Maija kertoo tutkimusprosessista tarkemmin Lapin yliopiston Tohtoritarinat-sarjassa:

Haastattelimme Maijaa tutkimuksen keskeisistä tuloksista myös Sovittelun aalloilla -podcastiimme.

Pohjoismaisen tutkijaryhmän keväällä 2018 tuottama yhteisjulkaisu on luettavissa Springer’in Open Access versiona. Nordic Mediation Research – teoksen toimittajina ovat Anna Nylund, Kaijus Ervasti ja Lin Adrian.  Suomesta kirjoittajina Kaijus Ervasti, Vaula Haavisto, Kirsikka Salminen ja Maija Gellin. Julkaisun artikkeli Gellin M. 2018. Mediation in Finnish schools: From conflicts to restoration tuo päivitettyä tietoa suomalaisten koulujen sovittelutoiminnasta englanniksi. Teoksen artikkelit ovat vertaisarvioitu.

VERSO-ohjelman tilastoraportteihin kokoamme toiminnan tunnusluvut ja palautteet vuosittain. Lue lisää ja hyödynnä tietoja myös yhteisössäsi koulujen ja varhaiskasvatusyksikköjen sovittelutoiminnasta tiedottaessasi! Tilastoraportit luettavissa täällä.

Opetusministerin asettaman työryhmän raportti Kiusaamisen ehkäisy sekä työrauhan edistäminen varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa ja toisella asteella, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:16, julkaistiin 16.3.2018. Sovittelun toimintakulttuurin kehittämisehdotus löytyy sivuilta 24-26 ja sovittelun lähtökohtia sivuilla 66-67. VERSO-ohjlemasta FT Maija Gellin osallistui raportin valmisteluun työryhmän jäsenenä.

European Model for Restorative Juvenile Justice with Children and Young People – tutkimushankeen raportit (2015) avaavat niin restoratiivisen toiminnan teoreettiista taustaa kuin käytänteitäkin. Tutkimushankkeen toteuttajina olivat tutkija Tim Chapman (Univ Ulster, Pohjois-Irlanti), väitöskirjatutkija Monique Anderson (Univ Leuven, Belgia) ja FT Maija Gellin (Univ Lapland, Finland) sekä professori Ivo Aertsen (Univ Leuven, Belgia). Suomalainen koulujen sovittelutoiminta on osana tätä mallia – lue erityisesti voluumit II ja III!

Kansainvälisellä kentällä koulujen vertaissovittelutoimintaa ja restoratiivista lähestymistä, menetelmiä, tuloksia ja vaikutuksia on tutkittu paljon. Kirjallisuusluettelostamme saat hyviä lukuvinkkejä samoin kuin Maija Gellinin tuoreen väitöskirjan lähdeluettelosta.

Kirja Sovittelu koulussa (Gellin M. 2011, PS-kustannus) avaa kattavasti suomalaisten koulujen ja oppilaitosten sovittelutoiminnan lähtökohtia, restoratiivista lähestymistä, tutkimustuloksia ja käytänteitä.

Artikkeli Restoratiivinen oppiminen koulussa MGellin 2011 pdf antaa kuvaa ja tutkimustietoa VERSO-ohjelman toteuttamasta vertaissovittelutoiminnasta ohjelman ensimmäisen kymmenen toimintavuoden (2001-2010) ajalta.

Suomen nuorisotutkimuseuran tutkija Tomi Kiilakoski toteutti ulkopuolisen arvioinnin VERSO-ohjelman tuottamasta vertaissovittelutoiminnasta vuonna 2009: evaluointi. Kiilakosken mukaan vertaissovittelu on toimiva menetelmä konfliktinratkaisuun kouluissa. Hänen selvityksensä mukaan vertaissovittelu lisää oppilaiden osallisuutta kouluyhteisössä.

Monipuolista tietoa restoratiivisen oikeuden ja lähestymistavan teoriasta, käytännöistä sekä tutkimushankkeista ja tutkimustuloksista löytyy European Forum for Restorative Justice -järjestön sivuilta.