VERSO-ohjelman verkkokurssit

Verkkokurssit

VERSO-ohjelman verkkokurssit koulutusten tukena

VERSO-ohjelma on yhteistyössä E-learning-koulutuksia tuottavan AAC-Global yhtiön kanssa valmistanut varhaiskasvatus- ja opetuskentän sovittelun toimintakulttuurin edistämiseen verkkovalmennukset. Kursseja on kolme – yksi Verso-koulujen oppilaille, yksi Verso-koulujen henkilöstölle ja yksi MiniVerso-toiminnassa mukana olevien yksikköjen henkilöstölle. Kurssien tavoitteena on tiedottaa sovittelutoiminnasta, käytänteistä ja hyödyistä sekä vahvistaa sovittelutoiminnan juurtumista koulutettujen yhteisöjen arjen toimintaan.

Kurssit ovat tarkoitettu VERSO-ohjelman kouluttamien yhteisöjen käyttöön. Ne eivät korvaa sovittelutoiminnan käynnistäviä koulutuksia, mutta toimivat hyvänä tukena, kun Verso- tai MiniVerso -toimintaa esitellään uusille työntekijöille ja oppilaille, tai kun koulussa koulutetaan uusia vertaissovittelijoita konkarisovittelijoiden ja Verso-aikuisten avustuksella. Kurssin tunnukset löydät MiniVerson ja Verson materiaalipankista, joihin olette saaneet tunnukset henkilökunnan koulutuksessamme. Jos tunnuksenne ovat hukkuneet, saatte uudet osoitteista verso@sovittelu.com tai miniverso@sovittelu.com.

Kysy lisää tietoa ja vinkkejä kurssien käyttöön sekä kerro kokemuksistasi verso@sovittelu.com

MiniVerso-kurssi varhaiskasvatuksen henkilöstölle antaa johdanto-osassa perusteet ja avaa teoreettiset lähtökohdat varhaiskasvatusyksikön sovittelevaan työotteeseen ja restoratiiviseen lähestymiseen. MiniVerso-osan opiskelu tuottaa kuvan siitä, miten MiniVerso-toiminta käytännössä toteutuu, mitä hyötyjä se arjen riitojen käsittelyyn ja ratkaisuun tuo sekä miten MiniVerso-toiminta tukee VASUn lähtökohtia.

Verso-kurssi oppilaille toimii sekä tiedottavana että sovittelun hyödyntämiseen motivoivana kurssina. Kurssin kautta oppilaat ymmärtävät mitä vertaissovittelu tarkoittaa, miten se toimii ja mitä vertaissovittelussa käsitellään. Tavoitteena on antaa oppilaille ymmärrys myös siitä, miten omaa mielipahaa tai ristiriitaa voisi vertaissovittelussa käsitellä ja miten oma osallisuus riidan ratkaisussa kannattaa.

Verso-kurssi koulujen ja oppilaitosten henkilöstölle avaa sovittelun ja restoratiivisen lähestymistavan lähtökohtia ja teoreettista taustaa. Johdanto-osassa selviää myös se, miten Verso-toiminta vahvistaa OPSin lähtökohtia ja tavoitteita. Kurssin Vertaissovitteluosa antaa ymmärryksen siitä, miten Verso-toiminta käytännössä toimii, mitä hyötyjä siitä on ja miten arjen konfliktit, mielipahat ja ristiriidat sovittelulla voidaan saada ratkaistua. Kurssin tavoitteena on paitsi tiedottaa Verso-toiminnasta myös motivoida henkilöstöä hyödyntämään koulutettujen vertaissovittelijoiden ja aikuissovittelijoiden osaamista arjen erilaisissa tilanteissa.

Vinkkejä kurssien hyödyntämiseen

Kunkin kurssin läpikäyminen kestää noin puoli tuntia. 

Henkilöstöille suunnatut kurssit on hyvä tarjota koko henkilöstölle sekä aina uusille työtekijöille. Yhtä lailla kurssit toimivat hyvin perehdyttämiseen, tiedottamiseen ja toiminnasta muistuttamiseen esimerkiksi lukuvuoden tai syyskauden alussa.

Oppilaille suunnattu kurssi toimii erityisesti tiedottamisen tukena. Hyvänä käytäntönä kurssi voidaan esimerkiksi tehdä koko luokan kanssa yhdessä oppitunnin aikana ja lopussa vielä käydä keskustelua oman koulun Verso-toiminnan käytänteistä ja kannustaa oppilaita hyödyntämään vertaissovittelijoita heti kun mielipahaa tai kiusaamista koetaan. Näin asioista yhdessä keskustellen opitaan hyviä käyttäytymismalleja, sosiaalisia taitoja ja ristiriidat saadaan ratkaistua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa osapuolten ikätaso ja oma asiantuntijuus huomioiden.

Antoisia opiskeluhetkiä!