Oppilaista sovittelijoita ja henkilökunnasta Verso-ohjaajia!

Verso – vertaissovittelu koulutukset kouluille ja oppilaitoksille

Oppilaista sovittelijoita ja henkilökunnasta Verso-aikuisia!

 • Koko kouluyhteisölle – Konfliktinhallintaa.
 • Osallistumisen väylä – Oppilaat toimijoina.
 • Mielipahan käsittelyyn – Mahdollisimman varhain.
 • Käytännön toimintaa – Kavereiden kanssa.
 • Syyllistämättä – Sitovia ratkaisuja.

Vertaissovittelun koulutuspolku rakentuu koulukohtaisesti toiminnan käynnistävästä koulutuspaketista ja ylläpitokoulutuksesta. Kouluttajamme tulevat luoksenne, ellei toisin sovita!

Yli 20 vuoden kokemuksemme perusteella vertaissovittelutoiminnan käynnistämisessä ja ylläpitämisessä merkittäviä asioita ovat:

 • Oppimisyhteisön johdon sitoutuminen sovittelutoimintaan
 • Kaikkien osallisuudelle avoin toimintakulttuuri – Verso-toiminta vahvistaa tätä!
 • Oppilaat tekevät Versossa suurimman työn, heidän työtään tukee kuitenkin vähintään 3-5 sovittelutoimintaa ohjaavaa Verso-aikuista
 • Koko henkilökunnan yhteinen keskustelu ja päätös Verso-toimintaan sitoutumisesta

Toiminnan käynnistävä koulutuspaketti

OSA I Henkilökunnan koulutus

 • koulun koko henkilökunnalle, kesto noin 4 tuntia
 • teemat: arjen konfliktit, sovittelun käytännöt, restoratiivinen työote

OSA II Sovittelijoiden ja Verso-aikuisten koulutus

 • valitulle oppilasryhmälle sekä aikuisille Verso-ohjaajille (toiminnasta vastaavat aikuiset koulussa), kesto 5-6 tuntia
 • max ryhmäkoko: 20 oppilasta ja 3-8 Verso-aikuista
 • teemat: sovittelijan & Verso-aikuisen rooli sekä versotoiminnan käytännöt koululla

Ylläpitokoulutus

Ylläpitokoulutuksilla tuemme jo käynnistynyttä Verso-toimintaa kouluttamalla teille uusia sovittelijaoppilaita ja Verso-aikuisia rooleihinsa. Samalla koko oppimisyhteisö saa aktivointia sovittelutoiminnan ylläpitoon. Yllåpitokoulutuksemme raamit ovat tyypillisesti seuraavanlaiset:

 • noin vuoden kuluttua toiminnan käynnistymisestä
 • kesto 5+1 tuntia
 • uusien vertaissovittelijaoppilaiden koulutus sekä vanhojen sovittelijoiden ja Verso-aikuisten tietotaidon kertaus ja syventäminen
 • koko henkilökunnan sovittelutietojen päivitys

Ylläpitokoulutusten ajankohta ja toteutus on kuitenkin tärkeää suunnitella juuri koulunne tilanteen ja tarpeen mukaan. Suosittelemmekin teille kartoituskysymysten ja toiveidenne perusteella sopivinta ylläpitokoulutusten toteutusta. Toteutamme tällä hetkellä ylläpitokoulutuksia seuraavanlaisesti:

 • Verso-kouluttajan johdolla koululla tapahtuva ylläpitokoulutus
 • Verkkokurssejamme hyödyntävä ylläpitokoulutus
 • Mentoritoimintaamme kytkeytyvä, vähintään kahden Verso-koulun yhteinen ylläpitopäivä

Toteutamme koulutuksia sekä lähitoteutuksina että etäkoulutuksina tarpeen mukaan. Valitaan yhdessä teille sopivin vaihtoehto!

Koulutuskysyntä on vilkasta ja koulutuksemme kalenteroidaan useamman kuukauden etukäteen. Otamme mielellämme vastaan ilman erillisiä kustannuksia myös alustavia varauksia, jotka vahvistetaan kuukautta etukäteen.

Sosiaali- ja tervesysjärjestöjen avustuskeskus STEA tukee Veikkaus-varoin toimintaamme. Koulutuksen tilaajataho maksaa vain omavastuuosuuden koulukohtaisesti. Ota yhteyttä verso@sovittelu.com

Lisätietoa Verso-toiminnasta löydät Verso – vertaissovittelu -sivultamme. Lisäksi voit kuunnella Sovittelun aallot -podcastiamme!

Jakso 2: Verso-tiimi

Jakso 17: Verson Usein Kysytyt Kysymykset