Huoltajille

Hyvä huoltaja, kaikille tulee välillä riitoja

Sovittelu on rauhanomainen tapa ratkaista konflikteja, jolla puututaan mieltä pahoittavaan toimintaan mahdollisimman varhain. Se on yksi konfliktinhallintamentelmä muiden menetelmien rinnalla. Sovittelu on selkeä toimintamalli, jonka avulla sovittelijat auttavat konfliktin osapuolia itse löytämään ratkaisun ristiriitaansa. Osapuolet saavat kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia eri ratkaisuvaihtoehtoja ilman rangaistuksen pelkoa. Sovittelu pohjaa restoratiiviseen teoriaan, mistä on runsaasti tutkimusta. Restoratiivista sovittelua käytetään yhteiskunnassa laajasti.

Sovittelutoiminta varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella tukee sosiaalisten taitojen harjoittelua ja opettelua yhteisössä. Konfliktien selvittämisen kautta voidaan mallintaa sitä, miten yhteisön jäsenet kohtaavat toisiaan myös tavallisissa arjen tilanteissa. Sovittelussa lapset ja nuoret oppivat tunne- ja vuorovaikutustaitoja, empatiaa ja vastuunottoa omista teoista. Sovittelutoiminta tukee varhaiskasvatussuunnitelman ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteita. Lue lisää varhaiskasvatuksen ja opetuskentän restoratiivisen lähestymistavan ja sovittelun lähtökohdista ja perusteista.

HUOM! Järjestämme kaikille huoltajille avoimen ja ilmaisen webinaarin Sovitaan pois! Kuinka kiusaamista ehkäistään varhaiskasvatuksessa ja kouluissa? ti 24.9. klo 18:00-19:30. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täällä!

VERSO-ohjelma järjestää huoltajille suunnattuja HuVe-infoja, joissa esitellään sovittelutoimintaa. HuVe-infon tavoitteena on saatella huoltajat sovittelun äärelle sekä yhdistää perheiden, varhaiskasvatuksen ja koulun käytäntöjä konfliktien käsittelyssä tukemaan toinen toisiaan. Huve-infon tilaamisesta kannattaa keskustella oman lapsen varhaiskasvatusyksikön tai koulun kanssa. Vanhempinyhditykset voivat myös tilata infoa.

Varhaiskasvatuksen ja koulujen sovittelutoimintaa seurataan jatkuvasti kyselyin ja tutkimuksin. Tulosten mukaan lapset ja nuoret ovat oman yhteisönsä asiantuntijoita ja erittäin kyvykkäitä toimijoita, kun yhteisön työrauhaa turvataan. Lue lisää VERSO-ohjelman tutkimuksesta täältä.

STEA tukee oppimis- ja kasvatusyhteisöjen sovittelutoimintaa Veikkauksen tuotoilla. VERSO-ohjelma käynnistää ja ylläpitää sovittelutoimintaa koulutuksin varhaiskasvatusyksiköissä, peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. VERSO-ohjelman tavoitteena on rakentaa restoratiivisia yhteisöjä, joissa sovittelua käytetään erilaisten arjen konfliktien käsittelyn menetelmänä.