Nuoret kiusaamisen ja väkivallan ehkäisyn toimijoina

Oikeus sovintoon -hanke

Nuorten asiantuntemus esiin!

Oikeus sovintoon -hanke on nuorten itsensä toteuttamaa toimintaa, joka nostaa nuorten näkemykset ja mielipiteet sekä ratkaisut framille, kun puhutaan kiusaamisesta ja väkivallasta.

Me tunnistamme nuorten kyvykkyyden sovinnon edistäjinä yhteiskunnassamme!

Kuulluksi tuleminen, kuuluminen yhteisöön ja mahdollisuus vaikuttaa itseään koskevien asioiden päätöksentekoon ovat keskeisiä tarpeita, joita nuoret ovat painottavat heidän näkemyksiään kartoittavissa tutkimuksissa. Tämä koskee myös konflikteja. Nuorilla on hiljainen tieto ja ymmärrys siitä, mistä nuorten keskinäiset konfliktit kumpuavat sekä näkemystä siitä, miten konfliktitilanteita voidaan ennaltaehkäistä ja ratkaista. Hanke tarjoaa nuorille mahdollisuuden tuoda esiin heidän asiantuntijuutensa ja mahdollistaa osallisuus rauhan rakentamisessa sekä konfliktien ja vastakkainasettelun ehkäisyssä.

Oikeus sovintoon toimijana on nuorten asiantuntijaryhmä, joka

  • jakaa nuorten asiantuntemusta osaksi yleistä väkivalta- ja kiusaamiskeskustelua
  • toteuttaa aiheeseen liittyviä tempauksia, tapahtumia, kampanjoita, podcast-tallenteita tai vaikkapa taideteoksia
  • pitää yllä keskustelua aiheesta somekanavissa (Instagram: oikeussovintoon)
  • oppii, omaksuu ja levittää restoratiivisen sovittelun taitoja
  • viettää yhteistä aikaa mukavissa paikoissa hyvien ohjaajien kanssa uusia ideoita ja aktiviteetteja tuottaen

Tule mukaan!

Hae mukaan asiantuntijaryhmään, jos olet iältäsi 15–25-vuotias, ja sinulla on halua vaikuttaa sekä tahtoa osallistua sovinnonrakentamiseen ja väkivallan ehkäisyyn.

Ota yhteyttä:

Nuorten asiantuntijaryhmän työtä ja toimintaa mahdollistavat huikeat nuorisotyön ammattilaisemme:

Oikeus sovintoon koordinaattori Onni Sarvela

onni.sarvela@sovittelu.com

#sovinto yhteyspäällikkö Hanna Myllynen

hanna-karoliina.myllynen@hdl.fi.

Kone Centennial Foundation (KCF) on hankkeen tukija

KCF:n tuen turvin Oikeus sovintoon -hanke käynnistyi elokuussa 2021 Suomen Sovittelufoorumin (www.sovittelu.com) ja #sovinnon (www.sovinto.fi) yhteistyönä. Hankkeen tavoitteena on ehkäistä väkivaltaa ja kiusaamista nuorten arjessa. Rahoittajana Kone Centennial Foundation (www.konecentennialfoundation.org). Hankkeen kantavana lähtökohtana vahvistaa sovinnon mahdollisuutta kaikille kansalaisille.

Sovinto on kansalaisoikeus!