Nuoret kiusaamisen ja väkivallan ehkäisyn toimijoina

Oikeus sovintoon -hanke

Elokuussa 2021 käynnistyi Suomen Sovittelufoorumin ja #sovinnon yhteishanke, joka kulkee työnimellä Oikeus sovintoon. Hankkeen tavoitteena on ehkäistä väkivaltaa ja kiusaamista nuorten arjessa. Hanketta rahoittaa Kone Centennial Foundation (KCF). Sen kantavana ajatuksena on oikeus sovinnosta ja sovinnon kuulumisesta kaikille.

Hankkeessa uskotaan nuoriin sekä heidän kyvykkyyteensä edistää sovintoa ja rauhaa yhteiskunnassa. Kuulluksi tuleminen, kuuluminen yhteisöön ja mahdollisuus vaikuttaa itseään koskevien asioiden päätöksentekoon ovat keskeisiä tarpeita, joita nuoret ovat painottavat heidän näkemyksiään kartoittavissa tutkimuksissa. Tämä koskee myös konflikteja. Nuorilla on hiljainen tieto ja ymmärrys siitä, mistä nuorten keskinäiset konfliktit kumpuavat sekä näkemystä siitä, miten konfliktitilanteita voidaan ennaltaehkäistä ja ratkaista. Hanke tarjoaa nuorille mahdollisuuden tuoda esiin heidän asiantuntijuutensa ja mahdollistaa osallisuus rauhan rakentamisessa sekä konfliktien ja vastakkainasettelun ehkäisyssä.

Hanke kokoaa nuorista asiantuntijaryhmän, joiden tehtävänä on ideoida, suunnitella ja toteuttaa erilaisia tuotoksia, jotka tuovat nuorten äänen ja asiantuntijuuden kuuleviin sekä osaksi yleistä väkivalta- ja kiusaamiskeskustelua. Tuotokset voivat olla esimerkiksi tempauksia, tapahtumia, kampanjoita, podcast-tallenteita tai taideteoksia. Vain mielikuvitus on rajana. Nuorille tarjotaan myös mahdollisuus oppia restoratiivisen sovittelun taitoja. Näitä taitoja he voivat hyödyntää omassa arjessaan ja viedä eteenpäin omiin alakulttuureihinsa ja yhteisöihinsä. 

Hae mukaan toimintaan

Haku nuorten asiantuntijaryhmään on auki. Hae mukaan asiantuntijaryhmään, jos olet iältäsi 15–25-vuotias, ja sinulla on halua vaikuttaa sekä tahtoa osallistua sovinnonrakentamiseen ja väkivallan ehkäisyyn. Ota yhteyttä nuorisotoiminnan koordinaattoriin Venla Österbergiin ja kerro, mikä sinua innostaa ja inspiroi hakemaan mukaan. Yhteystiedot: venla.osterberg@sovittelu.com, puhelin/whatsapp +358408267740.