Ristiriitatilateessa ulkopuolisen puolueettoman sovittelijan rooli voi olla keskeinen, jotta ihmiset kykenisivät taas puhumaan toisilleen

Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelulla ymmärryksen kautta rakentaviin ratkaisuihin. Kun työyhteisössä on konflikti, se tarjoaa mahdollisuuden oppimiseen. Ristiriitatilanteessa ulkopuolisen puolueettoman sovittelijan rooli voi olla keskeinen, jotta ihmiset kykenisivät taas puhumaan toisilleen ja keskittymään olennaiseen – työhönsä. Dokumentoidut tiedot ja rationaalinen  käsittely eivät aina anna valmiuksia näihin tilanteisiin – vuorovaikutukselliset keinot, kuten työyhteisösovittelu, ottaa  muutkin inhimillisen toiminnan ulottuvuudet huomioon.

Restoratiivinen työyhteisösovitteluprosessi on pitkään kehitetty, yleisiin sovittelun malleihin perustuva menetelmä. Se on tieteellisesti tutkittu, nopea ja tehokas työkalu työyhteisöjen ristiriitojen ratkaisemiseen. FT Timo Pehrmanin väitöskirja on ensimmäinen ja uraauurtava teos Euroopassa työyhteisösovittelun saralla. Lue väitöskirjan nettiversio tästä: Pehrman Timo 2011. Paremmin puhumalla. ­Restoratiivinen työyhteisösovittelu -väitöskirja. Pehrman palkittiin 8.10.2016 elämäntyöstään työyhteisösovittelun kehittäjänä, kouluttajana ja toimijana. Kunnianosoituksen takana on puheviestinnän tieteellinen yhdistys Prologos. Lue Ylen julkaisema artikkeli Ylen sivulta.

Katso THL:n esittelyvideo työyhteisösovittelusta.

TYÖYHTEISÖSOVITTELIJOITA ja sovittelun erityisosaajia koulutetaan mm. yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.

Huomioithan, ettei yhdistyksemme kautta voi tilata työyhteisösovittelua. Koulutetut sovittelijat toimivat yleensä joko oman organisaationsa sisäisinä sovittelijoina tai yksityisyrittäjinä, joita linjauksemme mukaisesti emme välitä tai erikseen ketään suosittele.

Vastuut ja oikeudet työyhteisösovittelussa tarkastelussa!

28.8.2018

Elokuussa 2018 julkaistu Työturvallisuusoikeus-teos (Edita) sisältää muun ohessa työoikeuden professori Seppo Koskisen ja FT Timo Pehrmanin artikkelin työyhteisösovittelun juridisesta puolesta. Pehrman tiivistää asian tärkeyden: Artikkelissa määritellään juridinen perusta ja tuki työyhteisösovittelulle. Tuen merkitys korostuu muun muassa tilanteissa, joissa osapuolet eivät enää halua kohdata ja osallistua sovitteluun. Asian tärkeys on tullut esille hyvin monissa sovittelutapauksissa viime vuosina. Sovittelijoiden on todella tärkeätä perehtyä juridisiin periaatteisiin ja informoida niistä myös yrityksen johtoa ja henkilöstöä ennen sovittelun alkamista.

Voit lukea Leena Saarelan tekemän yhteenvedon artikkelista tästä!