Ristiriitatilateessa ulkopuolisen puolueettoman sovittelijan rooli voi olla keskeinen, jotta ihmiset kykenisivät taas puhumaan toisilleen

Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelulla ymmärryksen kautta rakentaviin ratkaisuihin. Kun työyhteisössä on konflikti, se tarjoaa mahdollisuuden oppimiseen. Ristiriitatilanteessa ulkopuolisen puolueettoman sovittelijan rooli voi olla keskeinen, jotta ihmiset kykenisivät taas puhumaan toisilleen ja keskittymään olennaiseen – työhönsä. Dokumentoidut tiedot ja rationaalinen  käsittely eivät aina anna valmiuksia näihin tilanteisiin – vuorovaikutukselliset keinot, kuten työyhteisösovittelu, ottaa  muutkin inhimillisen toiminnan ulottuvuudet huomioon.

Restoratiivinen työyhteisösovitteluprosessi on tieteellisesti tutkittu ja tehokas työkalu työyhteisöjen ristiriitojen ratkaisemiseen. FT Timo Pehrmanin väitöskirja on uraauurtava teos Suomessa ja Euroopassa työyhteisösovittelun saralla. Lue väitöskirjan nettiversio tästä: Pehrman Timo 2011. Paremmin puhumalla. ­Restoratiivinen työyhteisösovittelu -väitöskirja.

Työyhteisösovittelijoita ja sovittelun erityisosaajia koulutetaan mm. yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Koulutetut sovittelijat toimivat yleensä joko oman organisaationsa sisäisinä sovittelijoina tai yksityisyrittäjinä. SSF toiminnan puitteissa emme välitä tai suosittele yksittäisiä työyhteisösovittelijoita, mutta nettihaulla löytyy yhteystietoja ja pääsee tekemään vertailuja itselleen tai oman yhteisön tilanteeseen sopivista sovittelijoista. Vinkkinä on hyvä aina tarkastaa työyhteisösovittelua tarjoavan henkilön sovitteluun liittyvä koulutus sekä kokemus ja perehtyneisyys sovittelun taustateorioihin ja sovitteluprosessiin.

Konfliktit, persoonallinen kasvu ja restoratiivinen sovittelu ovat teemoina TkT, dosentti Pia Lappaisen artikkelissa: Conflicts as Triggers of Personal Growth: Post-Traumatic Growth in the Organizational Setup (2019). Pia Lappalainen toimii Aalto yliopiston lehtorina ja vetää Helsingin yliopiston Työyhteisösovittelun diploma -koulutusta.

Työturvallisuusoikeus-kirja (2018) sisältää muun ohessa työoikeuden professori Seppo Koskisen ja FT Timo Pehrmanin artikkelin työyhteisösovittelun juridisesta puolesta. Pehrman tiivistää asian tärkeyden: Artikkelissa määritellään juridinen perusta ja tuki työyhteisösovittelulle. Tuen merkitys korostuu muun muassa tilanteissa, joissa osapuolet eivät enää halua kohdata ja osallistua sovitteluun. Sovittelijoiden on tärkeää perehtyä juridisiin periaatteisiin ja informoida niistä myös yrityksen johtoa ja henkilöstöä ennen sovittelun alkamista. Kirjan tarkemmat tiedot ja tilaus Editasta.

Katso THL:n esittelyvideo työyhteisösovittelusta.

FT Timo Pehrman palkittiin 8.10.2016 elämäntyöstään työyhteisösovittelun kehittäjänä, kouluttajana ja toimijana. Kunnianosoituksen takana on puheviestinnän tieteellinen yhdistys Prologos. Lue Ylen julkaisema artikkeli Ylen sivulta.