Sovittelu on sitä tehokkaampaa, mitä varhaisemmassa vaiheessa hanketta se aloitetaan

Ympäristöasioiden sovittelu

Eri puolilla maailmaa on ympäristöasioiden sovittelusta saatu rohkaisevia kokemuksia. Sovittelussa ihmiset, joiden lähiympäristöön sitä muuttava ympäristötoimenpide tai sen haittavaikutukset kohdistuvat, ovat mukana eliminoimassa haittavaikutuksia ja sen hakija voi saada nopeasti ja edullisesti ratkaisun. Ympäristöasioissa sovittelun pitäisi tapahtua hankkeen hyvin aikaisessa vaiheessa esimerkiksi luvan hakuvaiheessa tai jo sitä edeltävässä suunnitteluvaiheessa.

Toimintamuotona voisi olla esimerkiksi malli, jossa kunta tai ympäristöviranomainen pyytää puolueetonta sovittelijaa sovittelemaan asiaa sen osapuolten kesken. Laajavaikutteisessa asiassa sovittelija voi koota avustavan työryhmän ja tehdä sovittelumenettelyä koskevan ehdotuksen. Onnistuneen sovittelun jälkeen allekirjoitettu sopimus saatetaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksyttäväksi. Ympäristöasioissa sovittelu vaatii myös pääsääntöisesti seurannan.

Ympäristöasioiden sovittelun osalta SSF:ssa seurataan ja mahdollisuuksien mukaan osallistutaan alalla tapahtuvaan tutkimukseen, kehittämishankkeisiin ja muuhun mahdolliseen toimintaan.

Sovittelutyöryhmän kokousmuistio 2009

Lataa SSF:n Ympäristöasioiden sovittelutyöryhmän kokousmuistio 24.3.2009 (pdf)

Sovittelu suomalaisessa yhteiskunnassa -seminaari 2009