Sovittelijan päätavoitteena on väkivallan vähentäminen ja rauhanomaisen ratkaisun saavuttaminen

Kansainvälinen sovittelu

SSF edistää sovittelun käyttämistä ristiriitojen ja konfliktien ratkaisuun kansallisen tason lisäksi myös kansainvälisellä tasolla. 

Siirry SSF:n kansainvälisen sovitteluhankkeen The Finnish Forum for Mediation and Restorative Justice omalle kotisivulle tästä.

Kansainvälisen sovittelun päätavoitteena on väkivallan vähentäminen sekä kestävän rauhan saavuttaminen. Kansainvälistä sovittelua käytetään usein pitkittyneiden kansainvälisten konfliktien ratkaisussa erityisesti silloin, kun paikalliset sovintoyritykset eivät ole tuottaneet tulosta.

Sovittelu tukee parhaimmillaan myös valtioiden sisäistä demokratiakehitystä sekä restoratiivisen oikeuden tavoitteita. Sovittelu osana rikos- ja riitasovittelua vahvistaa oikeusvaltiokehitystä, kun taas koulujen vertaissovittelu antaa uusille sukupolville mahdollisuuden rakentaa uudelleen yhteisöjen välisiä suhteita. 

Suomessa on maailmanlaajuisesti tarkasteltuna edistynyt sovitteluliike. Sekä sovittelun tutkimus että sovittelun osaaminen yhteiskunnan eri tasoilla lukeutuvat Suomen kansallisiin vahvuuksiin. Kansainvälinen yhteistyö sekä kansainvälinen verkottuneisuus ovat puolestaan olennaisia tekijöitä koko sovittelukentän kehityksen ja vaikuttavuuden kannalta. 

SSF:n kansainvälinen toiminta tähtää asiantuntijuuden jakamiseen ja syventämiseen kansainvälisissä verkostoissa. SSF:n toiminta perustuu yhteistyöhön ja dialogiin. Tavoitteena on kehittää yhdessä paikallistoimijoiden kanssa toimintamalleja, jotka rakentuvat jo olemassa oleviin, paikallisiin ja toimiviksi todettuihin käytäntöihin. Paikallisen omistajuuden sekä dialogimuotoisen yhteistyön kautta saavutetaan kestävämpiä ratkaisuja myös restoratiivisen oikeuden sekä rauhanprosessien näkökulmista. 

Kansainvälisen sovittelun hanke

SSF:n keskeisenä tavoitteena on vahvistaa SSF:n ja suomalaisen sovitteluosaamisen viemistä sekä verkostoitumista kansainvälisen sovittelun kentällä. 

SSF:n kansainvälisen toiminnan tavoitteena on:

1) lähentää kansallisen sovittelun kenttää kansainvälisen sovittelukentän kanssa

2) vahvistaa sovittelun roolia osana Suomen rauhanvälitykseen liittyviä kokonaistavoitteita 

3) profiloida Suomea sovittelualan aktiivisena kehittäjänä