FFM hjälper med att utveckla samhället via medling

Finlands Forum för Medling (FFM)

Finlands Forum för Medling (FFM eller SSF på finska) är ett samarbetsforum för personen som arbetar med medling och konflikthantering på olika områden. I Finland är det mest frågan om medling vid brott, skolmedling, familjmedling, gransskapsmedling, tvärkulturell medling, arbetssamfundsmedling, domstolsmedling samt fredsmedling.

Forumet startade sin verksamhet år 2003 och har sedan dess varit med i olika projekt och företag inom medling. Det första året genomfördes projektet Let’s Talk i tvärkulturell medling och sedan från början av 2006 har FFM fungerat som bakgrundsorganisation för VERSO-programmet i skolmedling. Ett viktigt utvecklinsområde för FFM är arbetssamfundsmedling.

Vision: Det finländska samhället ändras och medverkar så, att individer och samfund använder medling som allmän modell för lösning i oenigheter och konflikter.

Mission: Finlands Forum för Medling (FFM) främjar användning av medling i oenigheter och konflikter.

Strategi: Målen är att främja med hjälp av utbildning, informering, påverkning, med att samarbeta med andra parter inom medling samt att samla ihop professional kunskap och kunnandet. Verksamhet och samarbetet utvecklas nationellt så väl som internationellt.