Katusovittelussa puututaan rikoksin oireilevan tai rikoksen uhrina olleen nuoren elämäntilanteeseen kokonaisvaltaisesti

Katusovittelu

Katusovittelussa nuorten välisiin konflikteihin tartutaan rakentavalla tavalla. Työmuodossa häiriökäyttäymisellä tai rikoksilla oireilevat nuoret voivat sovittaa tekonsa yhdessä sovitulla tavalla. Niin tekijälle kuin mahdolliselle uhrille tarjotaan tilaisuus tapahtuneen käsittelyyn sekä tarvittaessa tukeen ja ohjaukseen.

Aseman lapset ry:n sai hankkeelle STEA:n jatkorahoituksen vuosille 2018–2019. Jatkohankkeen päätavoite on saada katusovittelu sisällytettyä osaksi sovittelutoimistojen keinovalikoimaa. Tavoitteena on saada työtapa laajasti käyttöön ja kehittää sovittelutoimintaa lasten ja nuorten tarpeita nykyistä paremmin huomioivaksi. Työtapaa kehitetään yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Katso THL:n esittelyvideo.
Lue lisää: asemanlapset.fi/fi/toimintamuotomme/katusovittelu