Taloudellinen vaihtoehto rakennusriitojen ja urakkaerimielisyyksien sopimiseen

Rakennusriitojen sovittelu

Rakennusprojekteihin liittyviä riitoja Suomessa sovittelee usea yritys. Lisätietoja löytyy mm. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL:n sivuilta.