Suomen Sovittelufoorumi ry:n hallitus

Suomen Sovittelufoorumi ry

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 2024

Antti Heikinheimo, laamanni
SSF:n hallituksen puheenjohtaja
tuomioistuinsovittelu
antti.heikinheimo@sovittelijat.fi
Kirsi Saloranta, KTM, itsenäinen konsultti
SSF:n hallituksen varapuheenjohtaja 
kksaloranta@gmail.com

Hallituksen varsinaiset jäsenet

Pauli Aalto-Setälä on kansanedustaja, journalisti ja ammattijohtaja
pauli.aalto-setala@eduskunta.fi
Mikko Hautakangas, mediakulttuurin ja journalismin tutkija, Tampereen yliopisto
Sovittelujournalistit / Sopiva ry
mikko.hautakangas@tuni.fi
Jenni Kantola, FT, tutkijatohtori (johtaminen ja organisaatiotieteet), Jyväskylän yliopisto
Työyhteisösovittelu
jenni-maarit.s.kantola@jyu.fi
Pia Lappalainen, TkT, englanninopettaja, suorituksen johtamisen ja työyhteisön konfliktinhallinnan dosentti, Maanpuolustuskorkeakoulu ja Aalto-yliopisto
työyhteisösovittelu
pia.lappalainen@aalto.fi
Kethlin Lörincz, LLM, SSF:n Naapuruussovittelukeskuksen (NSK) hankepäällikkö
Naapuruussovittelu
kethlin.lorincz@naapuruusovittelu.fi
Eija Niitynperä, Manager - International services, Ilmarinen
YTM Rauhan ja Konfliktin tutkimus - Kehityspsykologia. BBA. Opettaja.
eija.niitynpera@gmail.com
Pia Slögs, OTK, MA Restorative Justice, SSF:n Kansainvälisen sovitteluhankkeen johtaja
riita- ja rikosasioiden sovittelu, naapuruussovittelu, lapsikaappausten sovittelu, kv-sovittelun kenttä
SSF:n hallituksen sihteeri
pia.slogs@sovittelu.com
Mari Vanhanen, käräjätuomari, Helsingin käräjäoikeuden riita-asioiden sovittelun vastuutuomari 
tuomioistuinsovittelu, Follo-sovittelu
mari.vanhanen@oikeus.fi
Tuula Yrjölä, suurlähettiläs, Suomen Abu Dhabin-suurlähetystön päällikkö 
Director of the Conflict Prevention Centre Deputy Head of OSCE Secretariat 
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin päällikkö
tuula.yrjola@osce.org

Asiantuntijajäsenet

Maija Gellin, FT, KM, yhteisöpedagogi, SSF:n VERSO-ohjelman ohjelmajohtaja
varhaiskasvatus-, kasvatus- ja opetuskentän sovittelu, työyhteisösovittelu, rikosasioiden sovittelu
maija.gellin@sovittelu.com
Janne Johansson, sosionomi (AMK), SSF:n VERSO-ohjelman kehityspäällikkö
varhaiskasvatus-, kasvatus- ja opetuskentän sovittelu, riita- ja rikosasioiden sovittelu
janne.johansson@sovittelu.com

Katso tarkemmat henkilökuvaukset tästä.

Yhdistyksen jäsensihteerin sähköposti: toimisto@sovittelu.com

Kokousajat 2024

Hallituksen kokoukset:
18.1.2024 klo 17.00, etä
20.3.2024 klo 17.00, etä
24.4.2024 klo 17.00, jonka jälkeen kevätkokous, etä
5.6.2024 klo 17.00, kesäkokous Helsingissä
21.8.2024 klo 10-16 suunnittelupäivä Kulttuurikeskus Sofiassa
23.10.2024 klo 17.00, etä
27.11.2024 klo 17.00, jonka jälkeen syyskokous, etä
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset: 
Kevätkokous keskiviikko 24.4.2024 klo 18, etä
Syyskokous keskiviikko 27.11.2023 klo 18, etä