Suomen Sovittelufoorumi ry:n hallituksen yhteystiedot ja kokousajat

Suomen Sovittelufoorumi ry

Hallituksen puheenjohtaja 2020

Pirkko Hämäläinen
Suurlähettiläs
pirkkomha@gmail.com

Hallituksen jäsenet

Antti Heikinheimo
Hallituksen varapuheenjohtaja
Laamanni, käräjätuomari, tuomioistuinsovittelun asiantuntija
antti.heikinheimo@sovittelijat.fi

Leena Saarela
Hallituksen sihteeri
Työyhteisösovittelija, kouluttaja
leena.saarela@sovittelumestarit.fi

Jonna Linnanahde
Jäsenasioista vastaava
Työyhteisösovittelija, kouluttaja, varhaiskasvatuskentän sovittelun asiantuntija
jonna.linnanahde@gmail.com

Hannu Ahtinen
Työyhteisösovittelija
hannu.ahtinen@gmail.com

Birgit Autere
Ulkoasiainneuvos
birgit.autere@formin.fi

Maija Gellin
VERSO-ohjelma, ohjelmajohtaja Varhaiskasvatus- ja opetuskentän sekä työyhteisöjen sovittelun asiantuntija
maija.gellin@sovittelu.com

Mika Koskinen
Työyhteisösovittelija, rikos- ja riita-asioiden sovittelija, valmentaja
mika.koskinen@10times.fi

Timo Pehrman
YTM, FT, työyhteisösovittelija
timo.pehrman@innotimo.fi

Antti Pentikäinen
Tutkimusprofessori
antti.pentikainen@hdl.fi

Kristian Rintala
Työyhteisösovittelija

Andreas Uthardt
Varatuomari, työyhteisösovittelija
andreas.uthardt@gmail.com

Barbro Widing
Sovittelija
2widba@gmail.com

Kokousajat 2020

Hallituksen kokoukset: 27.1.2020, 3.3., 27.4., 2.6., 27.8., 8.10., 18.11.2020.

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset: kevätkokous 6.5.2020, syyskokous 18.11.2020.

Kokouskutsut lähetetään erikseen.