Sovittelussa puolueeton asianajaja sovittelijana avustaa osapuolia löytämään erimielisyyteensä sovintoratkaisun

Suomen Asianajajaliiton tarjoama sovittelu

Suomen Asianajajaliitto tarjoaa sovittelua erityisesti liike-elämään, työsuhteisiin ja perheasioiden sovitteluun. Sovittelussa puolueeton asianajaja sovittelijana avustaa osapuolia löytämään erimielisyyteensä sovintoratkaisun. Menettely on sovintoon tähtäävää neuvottelemista puolueettoman kolmannen tahon avustuksella.

Sovittelu perustuu vapaaehtoisuuteen ja luottamuksellisuuteen. Sovittelija ei ole tuomari eikä hän voi antaa osapuolia sitovia määräyksiä tai ratkaisuja. Sovittelijan tehtäviin ei myöskään kuulu oikeudellisten neuvojen antaminen osapuolille.

Suomen Asianajajaliitto on kouluttanut jo useamman vuoden ajan asianajajia sovittelijoiksi. Liitolla on luettelo näistä sovittelijoista, joka on nähtävillä Asianajajaliiton kotisivuilla. Kotisivuilta löytyy myös mallisopimus sovintomenettelysopimukseksi sekä Suomen Asianajajaliiton sovintomenettelyn säännöt.

www.asianajajaliitto.fi haku: sovittelu

SOVITTELU SUOMALAISESSA YHTEISKUNNASSA -SEMINAARI:

”Eturistiriitojen sovittelu” – Antti Heikinheimo 22.01.2009