Tuomioistuinsovittelussa haetaan ratkaisua, joka lopettaa riidan ja jonka kanssa voidaan elää tulevaisuudessa

Tuomioistuinsovittelu

Tuomioistuinsovittelussa tuomari toimii sovittelijana. Sovittelun edut verrattuna perinteiseen riita-asioiden tuomioistuinkäsittelyyn ovat menettelyn joutuisuus, halpuus ja osapuolten oikeus koko menettelyn ajan hallita asiaa ja määrätä itse synnytettävän sovinnon sisällöstä.

Sovittelu on luottamuksellista; sovittelija ei saa käsitellä tuomarina oikeudenkäynnissä asiaa, jossa hän on toiminut sovittelijana ja hänellä  on täydellinen salassapitovelvollisuus sovittelussa tietoonsa saamistaan asioista.

Tuomioistuinsovittelussa noudatetaan modernin sovitteluliikkeen fasilitatiivisen sovittelun oppeja. Se eroaa radikaalisti oikeudenkäynnistä.  Sovittelussa ei  ensisijaisesti haeta lainmukaista ratkaisua riitaan vaan ratkaisua, jonka asianosaiset synnyttävät ja kokevat oikeaksi ja kohtuulliseksi ja heille tarkoituksenmukaiseksi.  

Oikeudenkäynti perustuu kokonaan menneen ajan tapahtumiin. Tuomioistuinsovittelussa haetaan ratkaisua, joka lopettaa riidan ja jossa osapuolten intressit toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla.

Tuomioistuinsovittelu kuuluu oikeusministeriön toimialueeseen. Lue lisää ministeriön sivuilta.