Naapuruussovittelulla puututaan naapurisuhteiden häiriöihin, hankalaksi koettuihin tilanteisiin ja ristiriitoihin

Naapuruussovittelu

Naapuruussovittelun keskus toimii valtakunnallisesti.

Naapuruussovittelu on menetelmä, jonka avulla voi käsitellä asumisen, kotirauhan ja naapurisuhteiden häiriöitä, esimerkiksi arkielämää häiritsevää käyttäytymistä, asuinyhteisön ristiriitoja, sääntörikkomuksia ja vahingontekoja. Sen päämääränä on asumisen turvallisuus ja naapurisopu.

Sovittelun tavoitteena on löytää yhteinen ja kestävä ratkaisu ongelmatilanteeseen ja estää häiritsevien tilanteiden paisuminen vihamielisyydeksi, vihamielisyyden paisuminen riidoiksi ja riitojen paisuminen pitkäkestoisiksi konflikteiksi. Naapuruussovittelulla puututaan häiriöihin, hankalaksi koettuihin tilanteisiin ja ristiriitoihin (esim. häiritsevä käyttäytyminen ja yhteisten tilojen käyttö, asukastoimikuntien yhteistyön ongelmat, kiinteistöyhtiön ja asukkaiden välinen epäluottamus, etniset/kulttuurikonfliktit, kahdenvälinen sovittelu tai laajempi yhteisösovittelu). Naapuruussovittelun keskuksen palvelu on maksutonta.

Lue lisää Naapuruussovittelun keskuksen kotisivulta.