Verso-käytänteiden checklist Verso-toimijoille

Tämän checklistin avulla voi arvioida Verson käytänteiden toimivuutta omassa yksikössä. Arvioinnissa kannattaa hyödyntää Verso-oppilaiden kokemuksia ja osaamista.