Verson onnistumisen edellytyksiä

Dokumenttiin on koottu keskeisiä Verso-toiminnan onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Dokumenttia voi hyödyntää esimerkiksi toiminnan ylläpidon tarkistuslistana tilanteissa, jossa on erilaisia haasteita Verso-toiminnassa.