VERSO-programmets webbkurser om kamratmedling på svenska

Ändamålet med webbkurserna är att förstärka kamratmedlingens ställning på daghem, i förskolor och skolor. Deras avsikt är att meddela om medlingsverksamheten, dess principer och nytta, samt upprätthålla och förstärka en fortsatt utveckling av kamratmedlingen i de enheterna var den redan finns.

 

MiniVerso-webbkursen för personalen på daghem och förskolor:
Adress: sovittelu.com/vertaissovittelu/miniversodagispersonal
lösenord: hallonbuske

Elevens Verso-kamratmedling webbkurs:
Adress: sovittelu.com/vertaissovittelu/elevenskurs
lösenord: honungsburk

Verso-kamratmedling webbkurs för skolans personal:
Adress: sovittelu.com/vertaissovittelu/skolanspersonalkurs
lösenord: jordgubbssylt