Todistukset

Todistuspohjia jaettavaksi Verso-toimijoille Vertaissovittelijana toimimisesta, Verso-aikuisena toimimisesta sekä koulun tai oppilaitoksen järjestämästä vertaissovittelukoulutuksesta.