Tiedote lasten huoltajille

Tiedote lasten huoltajille MiniVerson sovittelutoiminnan käynnistämisestä varhaiskasvatuksessa.