Sovittelun oppitunti

Ohjeet sovittelun oppitunnin pitämiseksi. Sovittelun oppitunti on hyvä väline sovittelutoiminnasta tiedottamiseen sekä ryhmän sisäisten jännitteiden näkyväksi tekemiseen ja purkamiseen.