Materiaalia MiniVerso-toiminnan tueksi

Tehtäviä toteutettavaksi lapsiryhmässä, vinkkejä varhaiskasvatuksen arkeen sekä yhteisön MiniVerso- toiminnan arviointi lomake.