MiniVerso lasten videolinkki

MiniVerso lasten videolinkkiä voidaan käyttää apuna kun lapset tutustuvat MiniVersoon ja sovitteluun.