Tietoa huoltajille

Varhaiskasvatuskentälle VERSO-ohjelman kehittämä sovittelumalli eli MiniVerso on yksinkertainen, sovittelun pelisääntöihin pohjautuva arjen työkalu varhaiskasvatuksen maailmaan. Se on selkeä toimintamalli, jonka avulla sovittelukoulutuksen saanut henkilökunnan jäsen auttaa lapsia itse löytämään ratkaisuja ristiriitoihinsa. MiniVerso luo edellytykset lasten osallisuudelle, jossa lasta kunnioitetaan ja kuunnellaan. Riitojen ratkaisu sovitellen ei leimaa lapsia pahoiksi ja hyviksi.

Kasvattajien sovittelevan työotteen myötä tavoitteena on edistää lasten osallisuutta ja elämäntaitoja. Ajatuksena on kasvattajien asenteiden muuttaminen niin, että ristiriitatilanteet ymmärrettäisiin tavalliseen elämään kuuluviksi ja erimielisyyksien ratkaiseminen enemmän oppimistilanteeksi kuin hankalaksi tai ikäväksi välikohtaukseksi. MiniVerso antaa riitatilanteissa mahdollisuuden lapselle muuttaa toimintatapaansa riidoissa rakentavammaksi kuin se tapa jolla hän on aiemmin toiminut konflikteissa. Lapsi oppii sovittelevampaa käyttäytymistä vain sovitellen toistojen kautta.

MiniVersoa on koulutettu jo yli tuhanteen varhaiskasvatusyksikköön ympäri maatamme vuodesta 2011 alkaen.

STEA tukee oppimis- ja kasvatusyhteisöjen sovittelutoimintaa Veikkauksen tuotoilla. Käynnistämme koulutuksin sovittelutoimintaa päiväkodeissa, ala- ja yläkouluissa, yhtenäiskouluissa, lukioissa ja toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Lisäksi räätälöimme sovittelukoulutuksiamme yhteistyössä eri tahojen kanssa. Olemme kouluttaneet esimerkiksi huoltajia, harrasteseurojen ohjaajia sekä oppilaitosten asuntoloita hyödyntämään sovittelevaa työotetta toiminnassaan.

Sovittelu perustuu restoratiiviseen konfilktinhallintamenettelyyn, jossa otetaan huomioon ihmissuhteet, tunteet ja tarpeet. Restoratiivinen lähestymistapa korostaa kohtaamiseen, dialogiin ja yhteistyöhön perustuvaa myönteistä prosessia, jossa pyritään osapuolten välisen ymmärryksen lisääntymiseen. Osapuolia kunnioitetaan oman konfliktinsa asiantuntijoina ja keskeisenä ajatuksena on tapahtuneen teon palauttaminen asianosaisille siten, että he voivat itse ratkaista riitansa. Toiminnan tavoitteena on korjata vääryys, vähentää osapuolille aiheutunutta traumaa ja eheyttää rikkoutuneet ihmissuhteet.

Varhaiskasvatuksen ja koulujen sovittelutoimintaa seurataan jatkuvasti kyselyin ja tutkimuksin. Tutkimusten mukaan restoratiivisen sovittelun toimintakulttuurin liittäminen ja linkittäminen osaksi päiväkodin tai koulun työrauhaa turvaavaa suunnitelmaa toimii paitsi yhteisön jäsenten – lasten, oppilaiden, henkilöstön ja huoltajien – välittömänä konfliktin käsittelyn toimintamallina, myös ennaltaehkäisevänä ja sosiaalisia taitoja opettavana toimintakulttuurina ennen kuin konfliktit eskaloituvat. Vuorovaikutus- ja tunnetaitoja sekä konfliktinhallinnan oppimista tuetaan näissä yhteisöissä myös oppitunneilla hyödyntämällä restoratiivisia menetelmiä, kuten puhepiirejä ja paripiirejä, jolloin kohtaamisen taidot vahvistuvat.

Varhaiskasvatusyksiköiltä kysyttiin MiniVerson- toiminnan palautteissa (2017-2018 kevät), toiminnan vastaamisesta Varhaiskasvatussuunnitelman (Vasu) vaateisiin. 80% oli sitä mieltä, että MiniVerso-toiminta vastaa erittäin hyvin uuden Varhaiskasvatussuunnitelman (Vasu) vaateisiin. MiniVerson varhaiskasvatuksen henkilökunnalle tehdyissä vaikuttavuuskyselyissä ( 2016-2017) todetaan muunmuassa seuraavia vaikutuksia:

 • Lapset ovat oppineet kunnioittamaan toisen puheenvuoroa ja pitävät tärkeänä omaa puheenvuoroa.
 • Lapset ovat oppineet ratkomaan itse ristiriitatilanteita, pitämään ajatuksiaan tärkeänä. Lisäksi lapset ovat kehittyneet ongelmanratkaisutaidossa ja itsenäistyneet.
 • Aikuisen tarve sovittelijana on vähentynyt
 • Huijaaminen on vähentynyt, puhutaan totta ja muistetaan toisinaan ajatella asiaa toisen kannalta.
 • Lapset ovat itse aktiivisesti toivoneet Miniverson mukaista asioiden käsittelyä, käsittelyaika on lyhentynyt ja ristiriitoja on selkeästi vähemmän.

Kuuntele kokemuksia MiniVersosta Sovittelun aallot -podcastistamme!

Jakso 7: Miniä Mikkeliläisittäin

Jakso 13: Eskarilaisen haastattelu

UUTTA! Olemme valmistaneet diaesityksen muodossa esimerkin perheille arjen riitojen sopimiseen. Pääset tutustumaan diaesitykseen täällä! Halutessasi pääset myös katsomaan diaesityksen ääneenluettuna tarinavideona, video on upotettu alle. Huomaathan kuitenkin, että varsinainen sovittelutaito edellyttää koulutusta, josta kerromme mielellämme lisää! Tavoitat meidät osoitteesta miniverso@sovittelu.com. 

Diaesitys on osa VERSO-ohjelman tukea koteihin -sarjaa, jonka kaikki osat löytyvät täältä kotisivuiltamme:

Osa 1
Osa 2
Osa 3
Osa 4
Osa 5

Sarjalla olemme mukana Valtioneuvoston #suomitoimii -kampanjaa. Tutustu myös kampanjajulkaisumme vinkkeihin arjen riitaisuuden purkuun restoratiivisella ja sovittelevalla lähestymistavalla täällä!

#suomitoimii #yhdessä

Huoltajaverso eli HUVE
Olemme pilotoineet huoltajille suunnattua huoltajaversokoulutusta eli HUVEa. Koulutus toteutetaan yleensä yhteistyössä Vanhempainyhdistyksien kanssa alueilla, joissa päiväkodeissa käytetään MiniVersoa ja/tai kouluissa Versoa. Koulutuksessa huoltajat saavat sovittelutaitoja arjen tilanteisiin sekä lisävalmiuksia kunnioittavaan kohtaamiseen. Näin koulussa sekä varhaiskasvatuksessa opittu ja myönteisiä tuloksia tuonut sovitteluosaaminen siirtyy myös koko perheen hyödynnettäväksi. Sovittelu on kansalaistaito. Mikäli kiinnostuitte alueellanne koulutuksen toteuttamisesta, olkaa meihin yhteydessä osoitteeseen miniverso@sovittelu.com!

Huve palautteita, huoltajat:

 • ”Laittaa ajattelemaan omia kasvatuskäytäntöjä”
 • ”Laittoi pohtimaan omia toimintatapoja, mitä mallinnan…”
 • ”Apuja arjen pyörittämiseen”
 • ”Paras anti oli konkreettinen toimintalista miten sovittelussa edetään”
 • ”Uusia työkaluja arjen haasteisiin”
 • ”Omaan vanhemmuuteen sain vahvuutta.”
 • ”Vanhat tavat vanhanaikaisia, uusia käytäntöjä tarvitaan.”
 • ”Uusia työkaluja omaan kasvatustyöhön.”
 • ”Yksi parhaista opeista mitä tulen käyttämään ja opettelemaan/ ajattelemaan vielä lisää. Uudenlainen lähestymistapa riitoihin.”