”Hyvä on, kun molempia kuunnellaan ja aikuinen hoitaa molemmille luvan puhua.”

MiniVersosta sanottua

MiniVerso lasten kertomana

 • Sovittelu tuntui hyvältä. Sain rauhassa kertoa oman tarinani riidasta. Riita saatiin sovittua. Sovittelun jälkeen ruvettiin ilman riitaa leikkimään.
 • Sovittelu tuntui ihan hyvältä. Sain kertoa oman tarinani. Riita saatiin sovittua. Sovittelun jälkeen pyydettiin anteeksi.
 • Sain kertoa oman tarinani. Riita saatiin sovittua. Sovittiin, ettei enää tapahdu riitoja. Sovittelun jälkeen jatkettiin leikkiä. On kyllä hyvä juttu, kun hoidetaan riita.
 • Ollaan kavereita taas. Jatkettiin leikkiä sovussa ja rauhassa. Laitettiin sopunallelle laastari.
 • ”Sovittelu tuntui aluksi oudolta, mutta nyt ihan kivalta.”
 • ”Kaikki riidat on saatu sovittua.”
 • ”Sovittelun jälkeen sai jatkaa leikkiä iloisesti. Ollaan kavereita taas.”
 • ”Opitaan että välillä ei tiedä miltä toisesta tuntuu.”
 • ”Kun on sovittu, niin on sovittu.”
 • ”Meillehän se asia kuuluu, niin mehän se päätetään.”
 • ”Se on siksi hyvä, kun molemmilla on puheenvuoro.”
 • ”Hyvä on, kun molempia kuunnellaan ja aikuinen hoitaa molemmille luvan puhua.”
 • ”Tämä harminkivi muistuttaa minua aina kuinka sopia ja kuinka tärkeää on muistaa sopia.” (Kaarina)

Miniverso päiväkotien henkilöstön kertomana

 • ”Päiväkodin johtajana en ole käytännön sovittelutilanteissa lasten kanssa. Näen menetelmän muuten tärkeänä vuorovaikutuksen ja avoimuuden kulttuurin tukijana päiväkodissani. Aika-ajoin kyselen henkilöstöltä miten Miniverson käyttö on sujunut ryhmissä ja olen huomannut että menetelmää on käytetty ja sitä pidetään tärkeänä lasten kaveritaitojen tukemisessa ja mm kiusaamisen ehkäisyn keinona, kun lapset oppivat ratkomaan asiansa puhumalla. Tärkeä pedagoginen menetelmä!!”
 • ”Erittäin hyvää toimintaa ja koulutus toimii parhaiten, kun sen saa koko työyhteisö samaan aikaan. Tällä keinolla opimme myös ratkomaan aikuisten välisiä ristiriitoja.”
 • ”Miniverso on antanut välineet lähestyä hankaliakin tilanteita hyvän kautta. Vaikka sovitteluja tehdään uudelleen ja uudelleen, niin lapselle jää tunne, ettei häntä jätetä tunteidensa kanssa yksin. Vaikka jonkun lapsen kanssa tilanteet toistuvat, niin huomaa, että pikku hiljaa tällainenkin lapsi alkaa löytää ratkaisuja ja jossakin vaiheessa se vaikuttaa käytökseen. Olemme yhdistäneet miniverson oppeja kokonaisvaltaiseen tunnekasvatukseen ja vuorovaikutustaitojen ja kommunikaatiotaitojen harjoitteluun ja opetteluun.”
 • ”MiniVerso- toiminta on lisänyt lasten omaa pohdintaa ja vuorovaikutustaitoja, koska he itse miettivät ratkaisuja tilanteeseen. Samalla tunteiden nimeäminen ja niiden tunnistaminen on helpottunut. Lapsi saa myös kokemuksen, että hänen tunteensa on tärkeä, riippumatta siitä, mikä tunne on. Lapsi saa kokea olevansa mukana tilanteen selvittelyssä aidosti, eikä vain aikuisen ohjeistuksen ja puheen kautta, ns. ylhäältäpäin. Konfliktitilanteet ovat MiniVerson avulla oppimistilanteita sekä lapsille että aikuisille!”
 • ”Ihanan positiivinen ja rakentava keino käsitellä riitoja. Opettaa tärkeitä tunnetaitoja lapselle.”
 • ”Hienoa, että kehitetty oikein menetelmä, joka kannustaa siihen että lapset itse saavat etsiä/miettiä ratkaisuja riitoihinsa, aikuiset tukevat sovittelua. Ei enää päältä päin kaiken ratkovia ja päättäviä aikuisia.”
 • ”Koko työyhteisöllä yhteinen toimintatapa”
 • ”Konkreettinen keino rakentaa parempaa varhaiskasvatusta arkea!” (Kaarina)
 • ”Pidän tässä siitä että tämä on oikeastaan elämäntapa joka on olemassa kaikessa toiminnassa” (Joensuu)
 • ”Mahtava menetelmä heti arkeen vietäväksi! Korostaa ymmärrystä ja kunnioitusta lasta kohtaa sekä mahdollisuutta antaa lapsille uusia oppimistilanteita ja mahdollisuuksia.” (Lempäälä)

MiniVerso perhepäivähoitajien kertomana:

 • ”käytännönläheinen huippu asia, jota voi viedä niin omaan elämään kun työhönkin.”
 • ”päästiin eroon syyllistämisestä, kohti rakentavaa keskustelua”
 • ”En ole ollut 28-vuoteen tällaisessa koulutuksessa, josta saa käytettävän materiaalin valmiina ja voi aloittaa heti seuraavana työpäivänä, joka on hieno asia.”
 • ”Sain uuden työkalun työhöni ja selkeät toimintaohjeet.”
 • ”Oppia suoraan käytännön työhön toteutettavaksi. Herättää kasvattajan pohtimaan omaa toimintaa.”

Huve koulutus huoltajien kertomana:

 • ”Laittaa ajattelemaan omia kasvatuskäytäntöjä”
 • ”Laittoi pohtimaan omia toimintatapoja, mitä mallinnan…”
 • ”Apuja arjen pyörittämiseen”
 • ”Paras anti oli konkreettinen toimintalista miten sovittelussa edetään”
 • ”Uusia työkaluja arjen haasteisiin”
 • ”Omaan vanhemmuuteen sain vahvuutta.”
 • ”Vanhat tavat vanhanaikaisia, uusia käytäntöjä tarvitaan.”
 • ”Uusia työkaluja omaan kasvatustyöhön.”
 • ”Yksi parhaista opeista mitä tulen käyttämään ja opettelemaan/ ajattelemaan vielä lisää. Uudenlainen lähestymistapa riitoihin.”