Sovittelun oppitunti

Ohjeet sovittelun oppitunnin pitämiseksi. Sovittelun oppitunti on hyvä väline sovittelutoiminnasta tiedottamiseen sekä ryhmän sisäisten jännitteiden näkyväksi tekemiseen ja purkamiseen.

Tilaus- ja sopimuslomake

Tilaus- ja sopimuslomakepohja tulostettavaksi kaksipuoleisena (tilaus toiselle ja sopimus toiselle puolelle).

Todistukset

Todistuspohjia jaettavaksi Verso-toimijoille Vertaissovittelijana toimimisesta, Verso-aikuisena toimimisesta sekä koulun tai oppilaitoksen järjestämästä vertaissovittelukoulutuksesta.

Verso-opas henkilökunnalle

Koko henkilökunnan koulutuksen materiaalia. Henkilökunnan opas ja diasarja, jossa keskeisiä Vertaissovittelutoimintaan liittyviä dokumentteja ja tietoa.