Uutta verta Versossa

VERSO-ohjelma sai paluumuuttajan takaisin elokuun alussa, kun Tiina Nurmi palasi reilun vuoden tauon jälkeen takaisin remmiin. Tiina toimii pääasiassa kouluilla ja oppilaitoksilla Verson kouluttajana. Samalla Verso joutui luopumaan Laura Taumaan työpanoksesta hänen lähtiessään uusille urille. Tervetuloa Tiina ja onnea matkaan Laura!

Hyvät käytänteet Verso-toiminnassa

Verso-toiminnan onnistumiseen vaikuttavia asioita on listattu tähän dokumenttiin. Näitä asioita on tärkeää miettiä ja pitää niistä huolta, jotta Verso-toiminta pysyy hyvin yllä. Hyviä käytänteitä päivitetään sitä mukaan, kun niitä kouluilla syntyy.

Verso-toiminnan suunnittelu

Lista Verso-aikuisille asioista, mitkä tulee huomioida ja mistä päättää ennen toiminnan aloittamista. Materiaalipankin kohdassa Verso-toiminnan ylläpito löytyy checklist, jonka avulla voi arvioida toiminnan käytänteitä. Lisäksi Verso-toiminnan vuosikello vuosittaisten toimintojen suunnittelun pohjaksi sekä esimerkki Vihdistä Verso-toiminnan vuosittaisesta suunnitelmasta.

Sovittelutoiminnan vuositilastokysely

VERSO-ohjelma kysyy vuosittain koulukohtaista soviteltujen tapausten määrää sekä toimintaan osallistuneiden määrää otoksena osalta toimintaan koulutetuilta yksiköiltä. Kysely tehdään sähköisesti. Tarvittaessa tietoja voi ilmoittaa myös oheisella lomakkeella. Lomakkeen voi täyttää sähköisesti ja lähettää sähköpostilla tai tulostaa ja lähettää siitä kuvan sähköpostilla.

Vuositilastolomake

Sovitelluista tapauksista on hyvä pitää tilastoa, jotta voidaan seurata Verso-toiminnan tilannetta ja raportoida sitä koulun sisällä. Ohessa tilastointia ja seurantaa varten lomake.

Tiedotuskirjepohja huoltajille

Tiedotuskirjepohja, jota voi hyödyntää Verso-toiminnan käynnistymisestä tiedottamiseen oppilaiden koteihin. Tiedotetta saa muokata oman yksikön käytänteisiin sopivaksi.