Save the date: RÖNSY-webinaarimme tulee taas 22.11.

🇫🇮 Yli 20 vuoden ajan VERSO-ohjelma on kouluttanut sovittelutaitoja ja ollut restoratiivisen toimintakulttuurin puolestapuhuja. Vuosittainen Rönsy-seminaarimme on ollut isossa roolissa tätä työtä. Tänä vuonna järjestämme viidennen Rönsyn, jonka tarkoituksena on tarjota ajankohtaista tietoa sekä vertaistukea ja -oppimista kaikille osallistujille.

🇸🇪 I över 20 år har VERSO-programmet utbildat medlingskunskaper och varit en förespråkare för restorative verksamhetskultur. Vårt årliga Rönsy-seminariium har varit en stor del av detta arbete. I år arrangeras femte Rönsy vars syfte är att erbjuda aktuell information samt kamratstöd och -lärande för alla deltagare.

🇫🇮 Tällä kertaa Rönsy järjestetään puolen päivän webinaarina (alustana Zoom). Pääpuhujan puheenvuoro on suomeksi, työpajan saa valita suomen- tai ruotsinkielisenä. Osallistuminen on ilmaista. Tarkempi ohjelma julkaistaan kesän jälkeen.

🇸🇪 Den här gången arrangeras Rönsy som ett halvdags webinar (Zoom-plattform). Huvudtalarens tal är på finska, workshop får man välja på finska eller svenska. Deltagande är gratis. Ett mer detaljerat program publiceras efter sommaren.

🇫🇮 Tervetuloa varhaiskasvatuksen väki, Verso- ja Resto-aikuiset, Verso-oppilaat ja -opiskelijat!

🇸🇪 Välkommen småpedagoger, Verso- och Resto-vuxna, kamratmedlar-elever och -studerande!

Save the date 22.11.2023!