RÖNSY-webinaari 17.11.2022

Valtakunnallinen RÖNSY-webinaarimme järjestetään jälleen!

Tule mukaan torstaina 17.11.2022 kello 9–15 kuulemaan kasvatus- ja opetuskentän toimintakulttuurin ja sovittelutoiminnan kannalta kiinnostavia puheenvuoroja sekä innostumaan osallistaviin työpajoihin.

Webinaari on suunnattu restoratiivista lähestymistapaa ja sovittelua toteuttaville VERSO-ohjelman kouluttamille tahoille sekä aiheesta kiinnostuneille yhteistyökumppaneille. Webinaari on maksuton.

Ilmoittautuminen tapahtumaan on päättynyt (4.11.). Paikkoja voi vielä kysellä osoitteesta verso@sovittelu.com.

Ilmoittautuneet saavat tapahtumaviikolla sähköpostiinsa Zoom-linkit ja osallistumisohjeet. Lisäohjeita Zoomin käyttöön täältä.

Rönsyn ohjelma

Aikataulu 17.11. klo 9-15

Aamupäivän luento-osuus (päätilan linkki)
8:15-9:00 Webinaarialusta aukeaa
9:00-9:05 Tapahtuman avaus
9:05-10:00 KT Heidi Huilla: Huono-osaisten oppilaiden kunnioittava kohtaaminen koulun arjessa
10:00-10:15 Tauko
10:15-11:00 FT Maija Gellin: Trauma- ja tarvetietoinen työote
11:00-11:30 Keskustelua ja kysymyksiä esittäjille

Lounastauko: 11:30-12:30

Työpajat osa 1: 12:30-13:30
Työpaja 1: Restoratiivinen huoltajayhteistyö
Työpaja 2a: Verso-miitti (osa 1)
Työpaja 3a: Resto-varikko (osa 1)
Työpaja 4: Sovittelua yli esteiden

Kahvitauko: 13:30-13:45

Työpajat osa 2: 13:45-14:45
Työpaja 2b: Verso-miitti (osa 2)
Työpaja 3b: Resto-varikko (osa 2)
Työpaja 5: Lapsen oikeudet restoratiivisessa yhteisössä
Työpaja 6: Meidän matka miniversumiin
Työpaja 7: Oikeus sovintoon -työpaja

Päivän yhteenveto: 14:45-15:00 (päätilan linkki)

Teemana kunnioittava kohtaaminen

Webinaarin vieraspuhujana tänä vuonna on kasvatustieteiden tutkijatohtori Heidi Huilla. Hän puhuu aiheesta huono-osaisten oppilaiden kunnioittava kohtaaminen koulun arjessa.

Heidi toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan Social studies in Urban Education (SURE) tutkimusyksikössä. Hänen väitöstutkimuksensa kaupunkikouluista ja huono-osaisuudesta käsitteli, miten kouluissa kohdataan heikoimmista taustoista ponnistavia oppilaita. Tutkimusaiheissaan ja esityksessään hän haluaakin herättää pohtimaan, miten taloudellisen huono-osaisuuden kanssa kamppailevia lapsia, nuoria ja perheitä voidaan kouluissa tukea. 

Toisen puheenvuoron pitää VERSO-ohjelman ohjelmajohtaja FT, KM Maija Gellin aiheesta traumatietoinen ja tarvetietoinen työote.

Maijalla on yli 20 vuoden kokemus sovittelusta ja sovittelutoiminnan kouluttamisesta. Hän myös väitteli syksyllä 2019 teemalla restoratiivinen lähestymistapa ja sovittelu peruskoulukontekstissa. Maija on eurooppalaisen kattojärjestön European Forum for Restorative -järjestön hyväksymä kouluttaja ja hän tekee aktiivisesti yhteistyötä niin kotimaassa kuin kansainvälisellä kentällä sovittelun toimintakulttuurin edistämisessä. Puheenvuorossaan hän pohtii, kuinka trauma- ja tarvetietoinen työote voi mahdollistaa kunnioittavan kohtaamisen oppimisyhteisöissä.

Iltapäivän työpajoissa syvennytään muun muassa restoratiiviseen huoltajayhteistyöhön, lapsen oikeuksiin restoratiivisessa yhteisössä, MiniVerso-kokemuksiin sekä Oikeus sovintoon- hankkeen nuorten asiantuntijoiden johdolla nuorten kokemaan kiusaamiseen ja väkivaltaan.
Tarkemmat työpajakuvaukset löytyvät täältä.

Muutokset ohjelmaan mahdollisia. 
Kysymykset ja lisätietopyynnöt: verso@sovittelu.com

Lämpimästi tervetuloa!