Ilmoittautuminen auki Opetushallituksen rahoittamaan RESTO-koulutukseen keväälle 2023!

Opetushallituksen rahoittaman ja HY+ -yhteistyönä toteutuvan Eheyttävä kohtaaminen oppimisyhteisössä -koulutuksen ilmoittautuminen keväälle 2023 on avattu.

Koulutus rakentaa eheyttävän ja korjaavan kohtaamisen toimintakulttuuria vahvistaen kaikkien yhteisön jäsenten turvallisuutta ja oikeutta osallisuuteen. Restoratiivisen oikeuden teoriaan pohjaavat käytännöt sekä sovittelu arjen konflikteissa ovat menettelyjä, joiden on tutkimuksin osoitettu tuovan merkittävää sosiaalista pääomaa opettajien ja oppilaiden yhteiseen arkeen riippumatta yksilöiden maantieteellisistä, etnisistä tai uskonnollisista lähtökohdista.

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen sekä lukio- ja ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle ja erityisesti heille, joiden vastuulla on edistää ja kehittää työrauhaa ja konfliktien hallintaa. HUOM! Suosituksena on ja valintaperusteissa huomioidaan, että samasta oppimisyhteisöstä koulutukseen osallistuu 2 henkilöä.

Lue lisää ja täytä hakemuslomake osoitteessa: https://hyplus.helsinki.fi/koulutus/eheyttava-kohtaaminen-oppimisyhteisossa/