Tiedote Korona-ajan Verso- ja MiniVerso-toiminnan käytännöistä

Poikkeusolot näkyvät koulujen, oppilaitosten ja varhaiskasvatusyksiköiden arjessa suurempina ja pienempinä muutoksina. Opetusjärjestelyt eivät näytä samalta kuin mihin olemme tottuneet, ja sama koskee kouluttamiemme yksiköiden sovittelutoimintaa. Konflikteja syntyy ja tarve ristiriitojen selvittämiseen elää yhteisöissä edelleen, mahdollisesti jopa vahvemmin kuin aikaisemmin. Kaiken murroksen keskellä lasten ja nuorten hyvinvointi on työmme keskiössä. Vaikka tilanne on haastava, lapsen oikeus osallisuuteen ei ole kadonnut mihinkään – nyt jos koskaan jokaisen yhteisön jäsenen panos on arvokas yhteisen hyvinvoinnin ja työrauhan rakentamisessa. Aikuisten rooli mahdollistajana koostuu pienistä asioista, joita jokainen voi omassa työyhteisössänsä toteuttaa.

Sovittelutoiminta on aktiivista peruskouluilla ja varhaiskasvatuskentällä koronasta huolimatta. Korviimme on kantautunut jo hienoja ratkaisuja VERSO-toiminnan toteuttamiseen turvallisuus- ja hygieniaohjeistusten puitteissa. Tärkeää on muistaa jokaisen yhteisön olevan ainutlaatuinen kokonaisuus henkilöstöineen, oppilaineen, tiloineen, käytänteineen jne., joten yhtä ainoaa mallia sovittelujen järjestämiseen ei ole – eikä ole tarpeenkaan olla! Kannustamme keskustelemaan yhdessä ratkaisuista, jotka palvelevat juuri teidän yhteisönne tarpeita parhaiten ja istuvat arkeenne. Pyrimme jakamaan tiedotuskanavissamme aktiivisesti uusia ideoita ja toteutustapoja kentältä, kun niitä teiltä kuulemme.

Otamme mielellämme vastaan toimivia variaatioita käytänteistä ja rohkaisemme jakamaan teidän paikallista asiantuntijuuttanne kuntanne kasvatuskentän verkostoissa muiden yksiköiden kanssa.

Tässä tiedotteessa me VERSO-ohjelmana jaamme ajatuksemme, tukemme ja käytännön ohjeistuksia siihen, kuinka VERSO-toimintaa voi ylläpitää korona-ajan arjessa. Alle olemme koonneet muutamia esimerkkejä hyvistä käytännöistä.

Miten Verso-toimintaa järjestetään kouluissa poikkeusaikana?

 • Jos varsinaista Verso-toimintaa ei pystytä toteuttamaan, korostuu aikuisten sovitteleva puhe ja kohtaaminen konfliktitilanteissa. Aikuiset ovat mahdollistamassa oppilaiden omaa osallisuutta ja omistajuutta ristiriitatilanteissa. Osapuolille annetaan kaikesta huolimatta itse ratkaista omia riitojaan niissäkin tilanteissa, joissa aikuinen on tukena riidan sovittelussa.
 • Eri luokkalaisten kohtaamisia voi minimoida rajaamalla sovitteluja ryhmitellen:
  • 4-luokkalaiset hoitavat 1-3-luokkalaisten sovittelut
  • 5-6luokkalaiset hoitavat 4-6-luokkalaisten sovittelut
 • Tilanteissa, missä ryhmien yhdistäminen ei ole mahdollista tai kohtaamisia eri luokkien välillä tulee välttää, voidaan toteuttaa verso-toimintaa luokkakohtaisesti. Niissä luokissa, joissa on Verso-oppilaita, Versoa voi pitää yllä kyseisen luokan sisällä. Luokan ryhmän dynamiikan johdosta ja puolueettomuuden takaamiseksi Versoja on hyvä olla väh. 4kpl/luokka, jotta sovittelijapareja on ainakin kaksi. Jos Versoja ei ole entuudestaan samalla luokalla tarpeeksi, voivat nykyiset Verso-toimijat (Versot ja Verso-aikuiset) perehdyttää lisää Verso-oppilaita sovittelijoiksi. Kouluttamiseen saa tukea VERSO-ohjelman kouluttajilta ottamalla yhteyttä verso@sovittelu.com.
 • Sovittelutilan järjestämisessä on hyvä huomioida seuraavia asioita:
  • Sovitteluihin on varattu iso tila, esim. käsityöluokka
  • Tilassa on iso pöytä, jonka ympärillä osapuolet ja sovittelijat voivat istua turvaväleillä
  • Tilaan on varattu käsidesiä
  • Huolehditaan käsienpesusta ennen ja jälkeen sovittelutilaan tulemista
  • Sovittelussa jokainen käyttää vain omaa kynää
  • Sovitteluja tehdään ulkona määritellyssä rauhallisessa paikassa
 • Mahdollistetaan etäsovittelu esim. Teams- tai Zoom-alustaa hyödyntäen.
 • Verso-aikuiset ja Verso-oppilaat kokoontuvat säännöllisesti yhdessä ideoimaan ja kehittämään Verson toteutusta poikkeusaikana.  

Miten MiniVerso-toimintaa järjestetään varhaiskasvatusyksiköissä poikkeusaikana?

Aikuiset toimivat sovittelijoina omissa lapsiryhmissään, joten korona-aika ei ole tuonut muutoksia ristiriitojen käsittelyyn oman ryhmän arjen leikeissä tai muissa tilanteissa.  Konfilktinratkaisutaitoja harjoitellaan edelleen leikkien kautta oman ryhmän lasten kanssa pitäen huolta turva- ja hygieniaohjeistuksista, kuten kaikessa muussakin arjen toiminnassa. Jos jokin MiniVerson toteuttamisessa näin korona-aikana mietityttää, laita viestiä minivesro@sovittelu.com ja pohditaan yhdessä.

Miten Mentori-toimintaa järjestetään kuntien sisällä poikkeusaikana?

 • Mentoriryhmän koosta riippuen mentoriryhmät ovat kokoontuneet sekä itsenäisesti lähitapaamisissa että etänä.  Yhteiset tapaamiset VERSO-ohjelman mentoritoiminnan yhteyshenkilöiden kanssa sovitaan jokainen erikseen. 
 • Uusia paikallisia mentoriryhmiä voidaan perustaa poikkeusaikana.
 • Ensimmäisiä oppilaista muodostuvia mentoriryhmiä lähdetään perustamaan kuluvan lukuvuoden aikana.
 • Yhteydenotot mentori-toiminnan asioissa osoitteeseen mentori@sovittelu.com.