Tiedote Korona-ajan Verso- ja MiniVerso-toiminnan käytännöistä

Poikkeusolot näkyvät koulujen, oppilaitosten ja varhaiskasvatusyksiköiden arjessa suurempina ja pienempinä muutoksina. Opetusjärjestelyt eivät näytä samalta kuin mihin olemme tottuneet, ja sama koskee kouluttamiemme yksiköiden sovittelutoimintaa. Konflikteja syntyy ja tarve ristiriitojen selvittämiseen elää yhteisöissä edelleen, mahdollisesti jopa vahvemmin kuin aikaisemmin. Kaiken murroksen keskellä lasten ja nuorten hyvinvointi on työmme keskiössä. Vaikka tilanne on haastava, lapsen oikeus osallisuuteen ei ole kadonnut mihinkään – nyt jos koskaan jokaisen yhteisön jäsenen panos on arvokas yhteisen hyvinvoinnin ja työrauhan rakentamisessa. Aikuisten rooli mahdollistajana koostuu pienistä asioista, joita jokainen voi omassa työyhteisössänsä toteuttaa.

Sovittelutoiminta on aktiivista peruskouluilla ja varhaiskasvatuskentällä koronasta huolimatta. Korviimme on kantautunut jo hienoja ratkaisuja VERSO-toiminnan toteuttamiseen turvallisuus- ja hygieniaohjeistusten puitteissa. Tärkeää on muistaa jokaisen yhteisön olevan ainutlaatuinen kokonaisuus henkilöstöineen, oppilaineen, tiloineen, käytänteineen jne., joten yhtä ainoaa mallia sovittelujen järjestämiseen ei ole – eikä ole tarpeenkaan olla! Kannustamme keskustelemaan yhdessä ratkaisuista, jotka palvelevat juuri teidän yhteisönne tarpeita parhaiten ja istuvat arkeenne. Pyrimme jakamaan tiedotuskanavissamme aktiivisesti uusia ideoita ja toteutustapoja kentältä, kun niitä teiltä kuulemme.

Otamme mielellämme vastaan toimivia variaatioita käytänteistä ja rohkaisemme jakamaan teidän paikallista asiantuntijuuttanne kuntanne kasvatuskentän verkostoissa muiden yksiköiden kanssa.

Tässä tiedotteessa me VERSO-ohjelmana jaamme ajatuksemme, tukemme ja käytännön ohjeistuksia siihen, kuinka VERSO-toimintaa voi ylläpitää korona-ajan arjessa. Alle olemme koonneet muutamia esimerkkejä hyvistä käytännöistä.

Miten Verso-toimintaa järjestetään kouluissa poikkeusaikana?

 • Jos varsinaista Verso-toimintaa ei pystytä toteuttamaan, korostuu aikuisten sovitteleva puhe ja kohtaaminen konfliktitilanteissa. Aikuiset ovat mahdollistamassa oppilaiden omaa osallisuutta ja omistajuutta ristiriitatilanteissa. Osapuolille annetaan kaikesta huolimatta itse ratkaista omia riitojaan niissäkin tilanteissa, joissa aikuinen on tukena riidan sovittelussa.
 • Eri luokkalaisten kohtaamisia voi minimoida rajaamalla sovitteluja ryhmitellen:
  • 4-luokkalaiset hoitavat 1-3-luokkalaisten sovittelut
  • 5-6luokkalaiset hoitavat 4-6-luokkalaisten sovittelut
 • Tilanteissa, missä ryhmien yhdistäminen ei ole mahdollista tai kohtaamisia eri luokkien välillä tulee välttää, voidaan toteuttaa verso-toimintaa luokkakohtaisesti. Niissä luokissa, joissa on Verso-oppilaita, Versoa voi pitää yllä kyseisen luokan sisällä. Luokan ryhmän dynamiikan johdosta ja puolueettomuuden takaamiseksi Versoja on hyvä olla väh. 4kpl/luokka, jotta sovittelijapareja on ainakin kaksi. Jos Versoja ei ole entuudestaan samalla luokalla tarpeeksi, voivat nykyiset Verso-toimijat (Versot ja Verso-aikuiset) perehdyttää lisää Verso-oppilaita sovittelijoiksi. Kouluttamiseen saa tukea VERSO-ohjelman kouluttajilta ottamalla yhteyttä verso@sovittelu.com.
 • Sovittelutilan järjestämisessä on hyvä huomioida seuraavia asioita:
  • Sovitteluihin on varattu iso tila, esim. käsityöluokka
  • Tilassa on iso pöytä, jonka ympärillä osapuolet ja sovittelijat voivat istua turvaväleillä
  • Tilaan on varattu käsidesiä
  • Huolehditaan käsienpesusta ennen ja jälkeen sovittelutilaan tulemista
  • Sovittelussa jokainen käyttää vain omaa kynää
  • Sovitteluja tehdään ulkona määritellyssä rauhallisessa paikassa
 • Mahdollistetaan etäsovittelu esim. Teams- tai Zoom-alustaa hyödyntäen.
 • Verso-aikuiset ja Verso-oppilaat kokoontuvat säännöllisesti yhdessä ideoimaan ja kehittämään Verson toteutusta poikkeusaikana.  

Miten MiniVerso-toimintaa järjestetään varhaiskasvatusyksiköissä poikkeusaikana?

Aikuiset toimivat sovittelijoina omissa lapsiryhmissään, joten korona-aika ei ole tuonut muutoksia ristiriitojen käsittelyyn oman ryhmän arjen leikeissä tai muissa tilanteissa.  Konfilktinratkaisutaitoja harjoitellaan edelleen leikkien kautta oman ryhmän lasten kanssa pitäen huolta turva- ja hygieniaohjeistuksista, kuten kaikessa muussakin arjen toiminnassa. Jos jokin MiniVerson toteuttamisessa näin korona-aikana mietityttää, laita viestiä minivesro@sovittelu.com ja pohditaan yhdessä.

Miten Mentori-toimintaa järjestetään kuntien sisällä poikkeusaikana?

 • Mentoriryhmän koosta riippuen mentoriryhmät ovat kokoontuneet sekä itsenäisesti lähitapaamisissa että etänä.  Yhteiset tapaamiset VERSO-ohjelman mentoritoiminnan yhteyshenkilöiden kanssa sovitaan jokainen erikseen. 
 • Uusia paikallisia mentoriryhmiä voidaan perustaa poikkeusaikana.
 • Ensimmäisiä oppilaista muodostuvia mentoriryhmiä lähdetään perustamaan kuluvan lukuvuoden aikana.
 • Yhteydenotot mentori-toiminnan asioissa osoitteeseen mentori@sovittelu.com.

Infobrev gällande Verso-kamratmedling och MiniVerso-verksamhet under Coronatiden

Dessa exceptionella omständigheter märks i vardagen både som små och stora ändringar i skolor, dagis och förskolor. Undervisning måste omordnas. Men konflikter uppstår oavsett och behovet för konflikthantering återstår; kanske behovet är större än tidigare. Barnens och ungdomarnas välmående är i centrum av vårt arbete, speciellt i mitten av dessa förändringar. Deras rätt att delta i sina egna ärenden har inte försvunnit även om situationen är utmanande. Vuxnas uppgift är att möjliggöra: allas arbetsinsats är guldvärt för att förebygga välmående och arbetsro. Med små åtgärd kan alla påverka arbetsandan på sin arbetsplats. VERSO-programmets avsikt är att dela våra tankar och ge praktiska tips hur kamratmedling kunde ordnas under Coronatiden. Kamratmedling fungerar aktivt i skolor, dagis och förskolor trots pandemin. Vi har redan fått veta om fina lösningar hur medlingar har ordnats med en beaktan om tyrgghets- och hygienprotokoll. Det är viktigt att komma ihåg att varje arbetsenhet är en unik sammansättning av personal, elever, utrymmen och praktiska arrangemang. Därför finns det inte ett endaste rätt sätt att ordna kamratmedling – och det behövs det ju inte! Vi uppmuntrar er diskutera gemensamt för att hitta de lösningarna som passar era behov och vardag bäst. Vi delar nya idéer från fältet på våra sociala medier därmed vi hör av dem.Hör gärna av er om era fungerande modeller. Vi uppmuntrar er också att dela med er lokala sakkunnighet på fältet med andra utbildningsenheter. Några exempel om hur man kan ordna Verso-kamratmedling i skolor under Coronatiden

 • Om det inte går att ordna kamratmedlingar, så betonas vuxnas roll och sätt att bemöta elever i konfliktfall. Hur diskuterar de vuxna med eleverna om deras konflikter? Vuxna bör möjliggöra elevernas egen delaktighet samt stöda deras ägande av konflikten. Man skall tillåta parterna lösa sina egna gräl även om en vuxen hjälper eventuellt som en medlare.
 • Man kan minimera kontakten mellan årkurs, genom att gruppera vem medlar vem:
  • åk 4 medlar åk 1-3 ärenden
  • åk 5-6 medlar åk 4-6 ärenden
 • I sådana situationer då det inte är möjligt att blanda grupper eller då årskurserna/klasserna inte får blandas så kan man ordna kamratmedling klassvis. Man kan upprätthålla kamratmedling i dem klasserna där det finns kamratmedlaren. Då skulle det vara bra om var klass hade åtminstone 4 kamratmedlare (två par) för att försäkra medlarnas opartiskhet och för att undvika problem med klassens gruppdynamik. Om det inte finns tillräckligt med kamratmedlaren så kan de nuvarande Verso-vuxna tillsammans med kamratmedlarna skola nya elever. För stöd och råd för utbildning av nya kamratmedlare kan du vara i kontakt med oss via verso@sovittelu.com.
 • Då du ordnar medlingsutrym är det bra att vara uppmärksam:
  • reservera ett stort utrymme för medlingarna (t.ex. textilslöjdsklass)
  • i utrymmet finns ett stort bord var kamratmedlarna och parterna kan sätta sig med passande avstånd från varandra
  • i utrymmet finns handsprit och/eller en lavoar och handtvål
  • försäkra att händerna tvättas före och efter medlingen
  • alla använder egen penna i medlingen
  • ärenden medlas utomhus på ett lugnt ställe
 • Man kan ordna distanskamratmedlingar via t.ex. Teams, Zoom, Google Meet
 • Kamratmedlingshandledaren och kamratmedlaren träffas ofta för att tillsammans tänka ut sätt hur man kan utveckla verksamheten under Coronatiden

 Hur kan man ordna MiniVerso-kamratmedling på daghem och i förskolor under Coronatiden? Pandemin borde inte orsaka ändringar i konflikthanteringen på dagis och förskolor eftersom det är de vuxna som medlar i sina egna barngrupper. Man kan fortsätta öva på konfliktlösning med hjälp av lek. Kom ihåg även då att agera tryggt och notera hygienen. Ifall något förundrar er under Coronatiden kan ni vara i kontakt med oss via miniverso@sovittelu.com så kan vi fundera tillsammans.