Vuoden kasvatuskentän sovittelija 2016 -palkinto

Palkinnon saajiksi valittiin tänä vuonna opettajat Laura Alijoki (kuvassa oik.) ja Teija Pirinen (vas.) Sääksjärven koulusta Lempäälästä. He ovat yhdessä luotsanneet ja kehittäneet oman koulunsa Versoa jo lähes 10 vuoden ajan ja siten tukeneet lasten ja nuorten osallisuutta konfliktitilanteissa sekä heidän kasvuaan aktiiviseen kansalaisuuteen. Laura ja Teija ovat yhdessä edistäneet restoratiivisen sovittelun leviämistä kaikkiin oman kuntansa kouluihin sekä varhaiskasvatuksen yksiköihin. He johtavat ja kehittävät Lempäälään luotua SOPU-tiimiä, jonka tavoitteena on kehittää oma riita- ja kiusaamisasioiden selvittelyihin yhtenäinen malli, joka perustuu Suomen sovittelufoorumi ry:n VERSO-ohjelman esittämään malliin. He ovat sinnikkäitä, ahkeria ja tulevaisuuteen katsovia myönteisiä sovittelun toimijoita, ylläpitäjiä ja kehittäjiä.

”Tämä on meille iso asia! Meidänkään Verso-toiminta ei ollut alussa ongelmatonta vaan työskentely on vaatinut paljon kärsivällisyyttä sekä sinnikästä vakuuttelua homman toimivuudesta. Kaikkein vaikeinta on saada opettajat kirjoittamaan se lähete kaiken kiireen keskellä, mutta kun tapauksia tulee, oppilaat ovat erittäin innokkaita niitä hoitamaan.

Restoratiivisuus vaikuttaa yhteisön ilmapiiriin. Kyse ei ole pienestä menetelmästä vaan se vaikuttaa omaan olemiseen ja siihen, miten suhtaudut asioihin ja ihmisiin. Kyseessä ei ole pelkkä sovittelu vaan tapa kohdata toisia työ- ja oppilasyhteisössä. Tämä on niin iso asia, että se tuo lisää työviihtyvyyttä ja intoa omaan tekemiseen, se on merkityksellistä oman opettajuuden kannalta. Saamme energiaa oppilaiden kanssa toimimisesta ja tässä olemme kaikki samalla tasolla, saman arvoisina, saman asian äärellä. Väitämme, että Verson myötä oppilaiden keskeinen välittäminen on lisääntynyt.”

VERSO-ohjelma kiittää lämpimästi Lauraa ja Teijaa heidän panoksestaan sovittelun kentällä.

Vuoden kasvatuskentän sovittelija 2016 -kunniamaininta

Kilpailussa jaettiin myös useampi kunniamaininta. Palkinnon voittaneiden Lauran ja Teijan lisäksi toiminnassamme on mukana monia huikeita ihmisiä ja siksi päätimme palkita heitä kunniamaininnoilla heidän työstään sovittelun saralla.

Ensimmäiseksi kunniamaininnan saajaksi valittiin joensuulainen varhaiskasvatuksen aluevastaava Mikko Tiihonen, joka on sinnikkäällä ja sitoutuneella työotteellaan edistänyt MiniVerson käyttöönottoa Joensuussa ja pitänyt huolta siitä, että lasta kuuleva ja kunnioittava työtapa toteutuu jokaisessa varhaiskasvatusta tarjoavassa toimessa. Hän on innokas sovittelun ja restoratiivisten menetelmien puolestapuhuja ja hän on laaja-alaisesti ja raikkaasti luottanut sovittelun lähtökohtiin, menetelmiin ja vaikutuksiin.

”Nyt tuntuu kiitolliselta. Siitä, että on ollut mahdollisuus keskustella, vaihtaa ajatuksia ja ennen kaikkea oppia jotain uutta ja merkityksellistä Mini Verson upeilta kouluttajilta. Ylpeältä. Siitä, että meillä Joensuussa koko varhaiskasvatuksen henkilöstö on innokkaasti lähtenyt mukaan ja ottanut sovittelun osaksi arjen toimintoja. Sovittelu merkitsee minulle lapsen arvostavaa kohtaamista, kuuntelemista, hyvän näkemistä toisessa ja myötätunnon osoittamista. Henkilöstön tarinat sopuhiiristä ja kertomukset onnistuneista sovitteluista ovat yllättäneet minut täysin kerta toisen jälkeen. Ei voi kuin ihailla sitä tärkeää työtä mitä he lasten kanssa päivittäin tekevät.”

Toinen kunniamaininnan saaja on Salpakankaan koulun opettaja Sari Kähkönen Hollolasta. Sari on aktiivinen vertaissovittelun ohjaaja ja puolestapuhuja. Hän on omalla innostuneisuudellaan ja esimerkillään edistänyt toiminnan käyttöä omassa yhteisössään sekä sen käyttöönottoa omassa kunnassaan. Raikkaalla, myönteisellä toiminnallaan Sari on edistänyt restoratiivisen sovittelun leviämistä niin, että Salpakankaan koululla toimivaksi todettu Verso on laajentunut Hollolassa kaikille perusopetuksen kouluille. Hän on tarjonnut osaamistaan ja ajatuksiaan Versosta myös muiden koulujen käyttöön. Hän on sinnikäs, innostunut ja tulevaisuuteen katsova myönteinen sovittelun toimija ja kehittäjä.

”Oikeastaan tämä on palkinto koko meidän koululle! Kiitos muille Verso-ohjaajille ja opeille, jotka ovat tehneet tilauksia. Oikeastaan tässähän pitäisi kiittää myös niitä riitelijöitä, että selvitettävää ylipäätään edes on.”

Kolmas kunniamaininnan saaja on Kirkkojärven päiväkodin johtaja Jarmo Holopainen Espoosta. Hän on ollut vuosia aktiivisesti mukana VERSO-ohjelman toiminnassa puhujana, kirjoittajana, ohjaustyöryhmän jäsenenä sekä kouluttajana ja on osallistunut erityisesti varhaiskasvatukseen suunnatun sovittelun kehittämiseen ja restoratiivisten menetelmien käyttöön omassa kunnassaan. Hän on omalla innostuksellaan, panostuksellaan ja ahkeruudellaan edistänyt VERSO-ohjelman tavoitteita ja tuonut omaan yhteisöönsä menetelmiä, joilla taataan lasta kuuleva ja kunnioittava työote.

”Sovittelu tuo minulle vapautuksen siitä, ettei tarvitsee tietää, mitä toinen ajattelee vaan pitää osaa kysyä. Ennen ajattelin, että on minun vastuullani johtajana ratkaista kaikki, mutta nyt ymmärrän, mikä voima konfliktin omistajuudella on.”

Neljäs kunniamaininnan saaja on Lahden Tiirismaan koulun 9-luokkalainen vertaissovittelija Hugo Hagström. Hän on vuosien ajan toiminut aktiivisesti ja sinnikkäästi oman koulunsa Verso-toiminnassa sovittelijana. Hän on jakanut omaa, raikasta osaamistaan nuoremmille sovittelijoille ja tällä tavoin edistänyt restoratiivisten menetelmien ja sovittelun leviämistä omassa yhteisössään. Hänellä on tuoreita näkökulmia ja kokemuksen tuomaa hiljaista tietoa vertaissovittelusta ja on siten todellinen vertaissovittelun ammattilainen.

Viidentenä, mutta ei vähäisimpänä, kunniamaininnan saivat Espoon Laurinlahden koulun opettajat Päivi Nenonen ja Päivi Virta.

Päivi Nenonen on saanut Verso-toiminnan alulle omassa koulussaan ja toiminut vuosien myötä aluksi Verso-toiminnan vastuuopettajana ja sitten tukemassa tätä tärkeää asiaa. Hän on omalla toiminnallaan edistänyt lasten ja nuorten osallisuutta ja restoratiivisten lähestymistapojen käyttöä konfliktitilanteissa. Hän on selkeä ja tulevaisuuteen katsova myönteinen sovittelun toimija ja kehittäjä.
Päivi Virta on usean vuoden ajan kantanut vastuuopettajan roolia Verso-toiminnassa omassa koulussaan. Hän on aktiivisesti kannustanut oppilaita ja opettajia osallistumaan Verso-toimintaan ja hän on jaksanut pitää tärkeää asiaa yllä myös vaikeampina hetkinä. Päivi on omalla toiminnallaan edistänyt lasten ja nuorten osallisuutta ja restoratiivisten lähestymistapojen käyttöä konfliktitilanteissa. Hän on selkeä ja tulevaisuuteen katsova myönteinen sovittelun toimija ja kehittäjä.

VERSO-ohjelma kiittää lämpimästi kaikkia kunniamaininan saajia heidän panoksestaan sovittelun kentällä.