Tarvitsetko apua riidan tai konfliktin selvittämiseen?

Sovittelu verkossa

Sovittelu verkossa palvelu on päättynyt

Sovittelu verkossa palvelu toimi STEAn avustuksen turvin ja nyt rahoituksen päätyttyä palvelu on myös päättynyt. Syyskauden 2020 ja kevätkauden 2021 ajan kestänyt hanke onnistui auttamaan lukuisia kansalaisia erilaisissa konfliktitilanteissa ja Korona-ajan myötä verkossa tapahtuneet sovittelut tuottivat myös monia hienoja ratkaisuja erilaisiin arjen konflikteihin niin perheissä, kouluympäristössä kuin naapurustoissakin. Toivomme, että saamme hankeelle jatkoa. Olemmekin hakeneet palvelun toteuttamiseen uutta rahoitusta. Tiedotamme Suomen Sovittelufoorumin kotisivulla mikäli saamme palvelun uudelleen käyntiin, joten seuraa uutisiamme. Kiitos kaikille tahoille yhteistyöstä!

Sove-tiimi oli vieraana Sovittelun aallot -podcastissa, jossa kerroimme palvelustamme ja juttelimme mm. verkkosovittelun haasteista ja mahdollisuuksista! Kuuntele jakso täältä.

Tässä alla lyhyt kuvaus siitä miten Sovittelu verkossa palvelu toimi:

Sovittelun e-help?

Sovittelun e-helpissä päivystivät sovittelun ja konfliktinratkaisun ammattilaiset. Tarjosimme matalankynnyksen palvelua, johon voi ottaa yhteyttä kun mieltä vaivaa esimerkiksi riitatilanne tai erimielisyys. Tarjosimme neuvontaa ja ohjausta eri sovittelu- ja muihin palveluihin. Tapauskohtaisesti myös sovittelimme etänä.

Kohderyhmä?

Palvelu oli tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat tukea konfliktitilanteen selvittelyyn. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi:

  • Perheiden sisäiset arjen konfliktit.
  • Lasten ja nuorten keskinäiset konfliktit perheissä ja lähiyhteisöissä.
  • Asumisyhteisöjen naapurustoriidat.

Kyse voi olla mistä riita-asiasta (esim. riita, erimielisyys, haitanteko, sosiaalinen konflikti) tahansa.

Sovittelun periaatteet

E-helpin sovittelupalvelu toteutui restoratiivisen sovitteluprosessin periaatteita noudattaen. Luottamuksellisuus, puolueettomuus, osapuolten kunnioitus konfliktinsa asiantuntijoina ja ratkaisijoina. Neuvonta ja tarvittaessa sovittelun toteuttaminen tai muihin soveltuviin sovittelupalveluihin ohjaaminen oli osa hankkeen toimintaa.

Sovitteluun osallistuminen on aina vapaaehtoista. Sovittelijan työtä ohjaa puolueettomuuden periaate. Sovittelijat varmistavat, että kaikki osapuolet saavat kertoa rauhassa, mitä on tapahtunut, miltä tilanne heistä tuntuu ja minkälaisia toiveita heillä tilanteen ratkaisemiseen liittyen on. Sovittelijat tukevat osapuolia keskustelemaan ja löytämään ratkaisuja yhdessä. Sovittelijat myös varmistavat, että kaikilla osapuolilla on turvallinen olo osallistua sovitteluun. Sovittelija ei ota kantaa siihen, kuka on oikeassa tai väärässä! Sovittelussa ei keskitytä syyllisten etsimiseen vaan luodaan tilaa yhteisymmärryksen ja ratkaisujen syntymiselle – mietitään yhdessä, miten riita-, häiriö- tai konfliktitilanteesta voidaan päästä eteenpäin.

Tietoa Sovittelu verkossa (SoVe) -hankkeesta

TIEDOTE Sovittelu verkossa -hanke on päättynyt 18.6.2021

Sovittelu verkossa -hankkeen kokemuksista 1.7.–31.12.2020 on koottu yhteenveto: Sovittelu verkossa – pieni opas. Sovittelijat voivat vapaasti käyttää sen havaintoja. Toivomme kuitenkin, että lähteeseen viitataan.

SoVe-Hankkeen aikana pilototiin ja kehitettiin online-verkkopalvelua, jonka kautta voi saada välittömästi apua oman konfliktin käsittelyyn puhelin-, chat- tai videoyhteyden avulla. Verkkopalvelun keskeinen tavoite on konfliktitilanteiden käsittelyn neuvonta ja ohjaus sekä soveltuvissa tapauksissa myös konfliktien sovittelun SoVen työntekijöiden toimesta. Online-toiminta mahdollistaa matalankynnyksen palvelun, jossa sovittelija voi yhdessä yhteydenottajan kanssa tarkastella tilannetta ja pohtia sopivaa sovittelumenettelyä tilanteen ratkaisemiseksi.

Hankkeessa huomioitiin erityisesti poikkeustilan aiheuttamassa haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt.