Rahariitojen sovittelusta kirja!

Laamanni Antti Heikinheimon kirja Rahariitojen sovittelu on julkaistu. Rahariitojen sovittelu on käytännönläheinen esitys 2000-luvulla tapahtuneesta rahariitojen konfliktinratkaisun murroksesta. Siirtymästä kohti yhteistoiminnallista konfliktinratkaisua, jossa sovittelulla on keskeinen rooli.

Kirjan kirjoittajalla sovittelija, laamanni Antti Heikinheimolla on yli 25 vuoden ja yli 300 rahariidan sovittelun tuoma kokemus sovittelusta asianajajana sekä tuomari- ja yksityisenä sovittelijana. Heikinheimo toimii myös Suomen Sovittelufoorumin hallituksen varapuheenjohtajana. Tutustu teokseen ja tilaa tämä tärkeä sovitteluneuvottelun vaiheistusta ja teoreettisia lähtökohtia avaava kirja itsellesi Alma Talentin kirjakaupasta!