Syyskokous jäsenille 18.11.2020

Suomen sovittelufoorumi ry:n varsinainen kokous

Alla kutsu ja asialista SSFn syyskokoukseen, lähetetään jäsenille myös sähköpostitse.

Kokoukseen suositellaan osallistumista etänä Zoom-sovelluksen kautta. Linkki kokoukseen lähetetään ilmoittautuneille osallistujille erikseen.

Kokoukseen osallistujien sallittu määrä paikan päällä perustuu valtioneuvoston suositukseen ajankohtana.

Ilmoitathan osallistumisestasi sähköpostitse suomensovittelufoorumi (at) gmail.com viimeistään 10.11.2020.
Kerro samalla, osallistutko etänä vai paikalla. Kiitos!


Suomen sovittelufoorumi ry                               Yhdistyksen varsinainen kokous 

Paikka                SSF:n toimisto, Kutomotie 16 C, 00380 Helsinki; mahdollisuus osallistua etäyhteydellä         

Aika                    keskiviikko 18.11.2020 klo 18.00

Asialista

1.       Kokouksen avaus

2.       Kokouksen puheenjohtajan valinta

3.       Kokouksen sihteerin valinta

4.       Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

5.       Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

6.       Kokouksen työjärjestys

7.       Tulevan vuoden toimintasuunnitelman esittely ja vahvistaminen

8.       Tulevan vuoden talousarvion esittely ja vahvistaminen

9.       Yhdistyksen jäsenmaksujen vahvistaminen seuraavalle vuodelle

10.   Suomen sovittelufoorumi ry:n puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta

11.   Yhdistyksen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

12.  Hallituksen esitys sääntömuutokseksi (Liite 1)

– Muutos kohtaan 7 niin, että hallituksen jäsenten sekä puheenjohtajan kausi muutetaan 2-vuotiseksi ja kausille asetetaan maksimimäärä. Samalla hallituksen jäsenten määräksi ehdotetaan 4-10.

– Muutos kohtaan 10 niin, että sääntömuutos luo edellytykset etäosallistumiseen myös seuraaviin yhdistyksen varsinaisiin kokouksiin.
– Linkki yhdistyksen sääntöihin: https://sovittelu.com/yhdistys/

13.   Kokouksen päätös


LIITE 1

Hallituksen esitys yhdistyksen sääntömuutokseksi, kohdat 7 ja 10:

7. Hallitus

(MUUTOS MUOTOON:)

Hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi valittava puheenjohtaja sekä 4-10 muuta jäsentä.

Ensimmäisenä vuonna valittavia muita jäseniä tulee olla parillinen määrä. Heistä puolet valitaan kahden ja puolet yhden vuoden toimikaudeksi.  Tuolloin toimikauden pituus kunkin jäsenen osalta päätetään arpomalla. Arvonnan suorittaa valinnan tehneen yhdistyksen kokouksen puheenjohtaja.
Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenen ja puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Toimikausien yhtäjaksoinen enimmäismäärä on kaksi. Puheenjohtajana voi toimia henkilö, jonka toimikausien määrä hallituksen jäsenenä on tullut täyteen kuitenkin niin, että sama henkilö voi toimia hallituksen jäsenenä ja hallituksen puheenjohtajana yhtäjaksoisesti yhteensä kolme (3) toimikautta.

Mikäli hallituksen jäsen eroaa tai tulee erotetuksi kesken toimikauden, voidaan hänen tilalleen yhdistyksen kokouksessa valita uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä osallistuu asian käsittelemiseen.

————————-

10. Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain 1.3. – 30.4. välisenä aikana.

Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain 1.10 – 30.11 välisenä aikana.

Yhdistyksen kevätkokouksessa esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille sekä käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksun suuruus, valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet (Lisäys) erovuoroisten tilalle, valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja ja käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää erikseen ilmoittamansa asian käsittelemiseksi. Kokous on pidettävä yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus kokouksen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhteisö- ja säätiöjäsenen äänivaltaa käyttää yhdistyksen kokouksissa yhteisö- tai säätiöjäsenen siihen valtuuttama edustaja.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa valinta kuitenkin suoritetaan arvalla. (Lisäys) Yhdistyksen kokouksiin voi kokouksen aikana osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.