SSF mukana TTS:n uudessa hankkeessa

Hallitulla sukupolvenvaihdoksella kannattavuutta ja kilpailukykyä -hanke käynnistyy. Hankkeessa paneudutaan maatilojen sukupolvenvaihdosprosessien (SPV) neuvonnan kehittämiseen.

Hankkeen tavoitteena on selvittää maatalousyritysten SPV-prosessiin liittyvät keskeiset osapuolten toimintaedellytyksiä heikentävät epäselvyydet, ristiriidat, erimielisyydet ja konfliktit, jotka tuottavat keskeisiä liiketoiminnallisia riskejä ja joita tunnistamalla ja käsittelemällä voidaan parantaa ennakoivaa riskien hallintaa.

Hanketta rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö ja hanke toteutetaan vuosina 2020-2021, mukana hankkeessa on myös  ProAgria ja Suomen Sovittelufoorumi (SSF).

Lue lisää Työtehoseuran tiedotteesta.