"Tuen merkitys korostuu tilanteissa, joissa osapuolet eivät enää halua kohdata ja osallistua sovitteluun"

Vastuut ja oikeudet työyhteisösovittelussa tarkastelussa

Juuri ilmestynyt Työturvallisuusoikeus-teos (Edita) sisältää muun ohessa työoikeuden professori Seppo Koskisen ja FT Timo Pehrmanin artikkelin työyhteisösovittelun juridisesta puolesta. Pehrman tiivistää asian tärkeyden: Artikkelissa määritellään juridinen perusta ja tuki työyhteisösovittelulle. Tuen merkitys korostuu muun muassa tilanteissa, joissa osapuolet eivät enää halua kohdata ja osallistua sovitteluun. Asian tärkeys on tullut esille hyvin monissa sovittelutapauksissa viime vuosina. Sovittelijoiden on todella tärkeätä perehtyä juridisiin periaatteisiin ja informoida niistä myös yrityksen johtoa ja henkilöstöä ennen sovittelun alkamista.

Voit lukea Leena Saarelan tekemän yhteenvedon artikkelista tästä!