Raportti kiusaamisen ehkäisemisestä ja työrauhan turvaamisesta

OKM:ssa Opetusministerille luovutettiin kiusaamisen ehkäisyä ja työrauhan turvaamista pohtineen työryhmän raportti.

Työryhmässä Suomen sovittelufoorumia edusti Maija Gellin. Restoratiivinen oikeus ja sovittelun toimintakulttuuri on nyt raportissa näkyvillä. Lisäksi kehittämisehdotuksiin tuli nyt sovittelun hyödyntämistä ja tunnettuuden lisäämistä edistävä kehittämisedotus.

Lue raportti.

Suomeksi (abstrakti ruotsiksi ja englanniksi). Tekstiä sovittelusta löytyy mm. sivuilla 24-26, 66-67 sekä liitteessä 1. sivuilla 88-91.