Tutkimus on tärkeä osa VERSO-ohjelmaa

Tutkimus

Kasvatuskentän sovittelutoimintaa on toteutettu ja kehitetty Suomessa vuodesta 2000 lähtien. Jatkuva arviointi ja kysely kentän toiminnasta on keskeinen osa toiminnan kehittämistä. Vuosien varrella VERSO-ohjelman käynnistämää toimintaa on tutkittu sekä Versotiimin toimesta että ulkopuolisena arviointina.

STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) tukee toimintaa Veikkauksen tuotoilla ja osaltaan edellyttää tarkkaa tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointia. VERSO-ohjelma on menestyksekkäästi täyttänyt nämä arvioinnin tarpeet mistä osoituksena on saamamme tuki toimintaamme. STEA edellyttää paitsi laadullista palautteen ja arvioinnin tuottamista myös tilastotietojen keruuta.

VERSO-ohjelman tilastoraportti 2018 on valmis! Olemme jälleen koonneet koulutusten ja toiminnan palautteet yhteen tilastoraporttiin. Uutena laajana osiona on nyt yhteenveto sovittelussa osapuolena olleiden oppilaiden kokemuksista. Lue lisää ja hyödynnä tietoja myös yhteisössäsi koulujen ja varhaiskasvatusyksikköjen sovittelutoiminnasta tiedottaessasi!

VERSO-ohjelman tilastoraportti 2018

VERSO-ohjelman tilastoraportti 2017 osa 1

VERSO-ohjelman tilastoraportti 2017 osa 2

Ohjelmajohtaja Maija Gellinin väitöstutkimus otsikolla ”Restoratiivinen lähestymistapa ja sovittelu peruskoulukontekstissa. Kohti eheyttävän kohtaamisen toimintakulttuuria” tarkastetaan Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa perjantaina 8.11.2019 klo 12 alkaen. Haastattelimme Maijaa tutkimuksen keskeisistä tuloksista Sovittelun aalloilla -podcastiimme. Tiedote väitöstutkimuksesta löytyy täältä ja väitostilaisuuden etäkatselulinkki löytyy täältä.

Opetusministerin asettaman työryhmän raportti Kiusaamisen ehkäisy sekä työrauhan edistäminen varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa ja toisella asteella (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:16) julkaistiin 16.3.2018. Sovittelun toimintakulttuurin kehittämisehdotus löytyy sivuilta 24-26 ja sovittelun lähtökohtia sivuilla 66-67.

European Model for Restorative Juvenile Justice with Children and Young People – tutkimushankeen raportit (2015) avaavat niin restoratiivisen toiminnan teoreettiista taustaa kuin käytänteitäkin. Suomalainen koulujen sovittelutoiminta on osana tätä mallia – lue erityisesti voluumit II ja III!

Pohjoismaisen tutkijaryhmän keväällä 2018 tuottama yhteisjulkaisu on luettavissa Springer’in Open Access versiona. Nordic Mediation Research – teoksen toimittajina ovat Anna Nylund, Kaijus Ervasti ja Lin Adrian.  Suomesta kirjoittajina Kaijus Ervasti, Vaula Haavisto, Kirsikka Salminen ja Maija Gellin. Julkaisun artikkeli Gellin M. 2018. Mediation in Finnish schools: From conflicts to restoration tuo päivitettyä tietoa suomalaisten koulujen sovittelutoiminnasta englanniksi.

Kirja Sovittelu koulussa (Gellin M. 2011, PS-kustannus) avaa kattavasti suomalaisten koulujen ja oppilaitosten sovittelutoiminnan lähtökohtia, restoratiivista lähestymistä, tutkimustuloksia ja käytänteitä.

Artikkeli Restoratiivinen oppiminen koulussa MGellin 2011 pdf antaa kuvaa ja tutkimustietoa VERSO-ohjelman toteuttamasta vertaissovittelutoiminnasta ohjelman ensimmäisen kymmenen toimintavuoden (2001-2010) ajalta.

Suomen nuorisotutkimuseuran tutkija Tomi Kiilakoski toteutti ulkopuolisen arvioinnin VERSO-ohjelman tuottamasta vertaissovittelutoiminnasta vuonna 2009: evaluointi. Kiilakosken mukaan vertaissovittelu on toimiva menetelmä konfliktinratkaisuun kouluissa. Hänen selvityksensä mukaan vertaissovittelu lisää oppilaiden osallisuutta kouluyhteisössä.

Monipuolista tietoa restoratiivisen oikeuden ja lähestymistavan teoriasta, käytännöistä sekä tutkimushankkeista ja tutkimustuloksista löytyy European Forum for Restorative Justice -järjestön sivuilta.