Oppilaista sovittelijoita ja henkilökunnasta Verso-ohjaajia!

Verso – vertaissovittelu koulutukset kouluille ja oppilaitoksille

Oppilaista sovittelijoita ja henkilökunnasta Verso-aikuisia!

 • Koko kouluyhteisölle – Konfliktinhallintaa.
 • Osallistumisen väylä – Oppilaat toimijoina.
 • Mielipahan käsittelyyn – Mahdollisimman varhain.
 • Käytännön toimintaa – Kavereiden kanssa.
 • Syyllistämättä – Sitovia ratkaisuja.

Vertaissovittelun koulutuspolku rakentuu koulukohtaisesti toiminnan käynnistävästä koulutuspaketista ja ylläpitokoulutuksesta. Kouluttajamme tulevat luoksenne.

Toiminnan käynnistävä koulutuspaketti

OSA I Henkilökunnan koulutus

 • koulun koko henkilökunnalle, kesto noin 4 tuntia
 • teemat: arjen konfliktit, sovittelun käytännöt, restoratiivinen työote

OSA II Sovittelijoiden ja Verso-aikuisten koulutus

 • valitulle oppilasryhmälle sekä aikuisille Verso-ohjaajille (toiminnasta vastaavat aikuiset koulussa), kesto 5-6 tuntia
 • max ryhmäkoko: 20 oppilasta ja 3-8 Verso-aikuista
 • teemat: sovittelijan & Verso-aikuisen rooli sekä versotoiminnan käytännöt koululla

Ylläpitokoulutus

 • noin vuoden kuluttua toiminnan käynnistymisestä
 • kesto 5+1 tuntia
 • uusien vertaissovittelijaoppilaiden koulutus sekä vanhojen sovittelijoiden ja Verso-aikuisten tietotaidon kertaus ja syventäminen
 • koko henkilökunnan sovittelutietojen päivitys

Sosiaali- ja tervesysjärjestöjen avustuskeskus STEA tukee Veikkaus-varoin toimintaamme. Koulutuksen tilaajataho maksaa vain omavastuuosuuden koulukohtaisesti. Koulutuskysyntä on vilkasta, joten varaathan oman yhteisösi koulutuksen hyvissä ajoin. Ota yhteyttä verso@sovittelu.com