Lapsen oikeuksien sopimus 30 vuotta!

Hyvää lapsen oikeuksien päivää 20.11.!🌟

Lapsen oikeuksien sopimuksen täyttäessä 30 vuotta, juhlavuoden teemaksi on nostettu lapsen oikeus olla oma itsensä.

Sovittelun avulla turvataan arvostava ja hyväksyvä ympäristö myös konfliktitilanteissa jo varhaiskasvatuksesta lähtien. Jokainen lapsi nähdään ainutlaatuisena ja arvokkaana juuri sellaisena kuin on: Lapsi saa tulla tilanteeseen omana itsenään kertoen omasta näkökulmastaan ja tuntemuksistaan ilman pelkoa syyllistämisestä tai leimaantumisesta. Samalla säilytetään lapsen osallisuus keskeisenä ratkaisijana häntä koskevissa päätöksissä.

Sovittelussa opetellaan kunnioittamaan toista ja näkemään, että niinkun on minunkin, niin yhtälailla sinunkin mielipide on arvokas. 💖

#saanollaminä #saatollasinä #lapsenoikeuksienviikko