topEtusivuPå svenskaIn englishYhteystiedot
SOVITTELU

Rikosasioiden sovittelu
Koulusovittelu
Työyhteisösovittelu
Monikulttuurinen sovittelu
Perheasioiden sovittelu
Läheissovittelu
Ympäristöasioiden sovittelu
Kansainvälinen sovittelu
Tuomioistuinsovittelu
reunus

logo YMPÄRISTÖASIOIDEN SOVITTELU

Eri puolilla maailmaa on ympäristöasioiden sovittelusta saatu rohkaisevia kokemuksia. Sovittelussa ihmiset, joiden lähiympäristöön sitä muuttava ympäristötoimenpide tai sen haittavaikutukset kohdistuvat, ovat mukana eliminoimassa haittavaikutuksia ja sen hakija voi saada nopeasti ja edullisesti ratkaisun. Ympäristöasioissa sovittelun pitäisi tapahtua hankkeen hyvin aikaisessa vaiheessa esimerkiksi luvan hakuvaiheessa tai jo sitä edeltävässä suunnitteluvaiheessa.

Toimintamuotona voisi olla esimerkiksi malli, jossa kunta tai ympäristöviranomainen pyytää puolueetonta sovittelijaa sovittelemaan asiaa sen osapuolten kesken. Laajavaikutteisessa asiassa sovittelija voi koota avustavan työryhmän ja tehdä sovittelumenettelyä koskevan ehdotuksen. Onnistuneen sovittelun jälkeen allekirjoitettu sopimus saatetaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksyttäväksi. Ympäristöasioissa sovittelu vaatii myös pääsääntöisesti seurannan.

SSF:n ja ympäristöministeriön neuvottelujen tuloksena perustettaneen työryhmä, jonka tavoitteena on tunnistaa tilanteita, joissa sovittelua voidaan hyödyntää, ja selvittää toimenpiteitä, joilla sovittelun hyödyntämistä voidaan edistää, sekä selvittää periaatteita sovittelun kytkemiseksi suunnittelu- ja lupahankkeisiin.

Suomen sovittelufoorumi on käynnistämässä keväällä 2010 kokeilu- ja tutkimushanketta, joka toteutetaan yhteistyössä kuntien ja lupaviranomaisten kanssa pilottitapausten sovitteluna. Aalto-yliopiston Teknillisen korkeakoulun Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus ja koulutuskeskus (YTK) huolehtii hankkeen tutkimuksellisten tavoitteiden saavuttamisesta. SSF:n edustajat ovat käyneet neuvotteluja hankkeen toteuttamiseksi eri intressitahojen kanssa ja hankkeen rahoitus on neuvotteluvaiheessa. Hankeen johtajana toimii SSF:n hallituksen jäsen asianajaja Jukka Salomaa. Asiantuntijoina toimivat ympäristöministeriön alueidenkäytön osaston osastopäällikön virasta eläkkeelle siirtynyt ylijohtaja Pekka Kangas, arkkitehti Caterina Casagrande-Mäkelä ja vuorovaikutussuunnittelija Juha-Pekka Turunen sekä tutkimuksen johtajana YTK:n vs. HT Lasse Peltonen.

SSF:n Ympäristöasioiden sovittelutyöryhmän kokousmuistio 24.3.2009 (pdf)

SOVITTELU SUOMALAISESSA YHTEISKUNNASSA -SEMINAARI:

"Sovittelua kannattaisi hyödyntää ympäristöasioissa" - Pekka Kangas 22.01.2009

"Rakennusriitojen sovittelu" - Jyrki Keinänen 22.01.2009