On-line päivystyksestä apua konflikteihin

Sovittelu verkossa

Suomen Sovittelufoorumin uusi STEA-rahoitteinen hanke 1.7.2020 alkaen maksuttoman sovittelupalvelun toteuttamiseksi verkkoympäristössä on-line toimintana.

SoVe-hankkeen sisältö

Kehitämme on-line verkkopalvelun, jonka kautta tiettyinä päivystysaikoina arkipäivinä puhelin-, chat- tai videoyhteyden kautta voi saada välittömästi apua oman konfliktin käsittelyyn.

Verkkopalvelun keskeinen tavoite on konfliktitilanteiden käsittelyn neuvonta ja ohjaus sekä soveltuvissa tapauksissa myös konfliktien sovittelu hankkeeseen palkattujen työntekijöiden toimesta.

On-line toiminta mahdollistaa matalankynnyksen palvelun, jossa työntekijä voi yhdessä yhteydenottajan kanssa tarkastella tilannetta ja pohtia sopivaa sovittelumenettelyä tilanteen ratkaisemiseksi.

SoVe-hankkeen kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat perheet, lapset ja nuoret, asumisyhteisöjen naapurustojen jäsenet sekä päiväkoti- ja kouluyhteisöjen jäsenet.

Sovittelu verkossa -palvelu soveltuu käytettäväksi:

  • Perheiden sisäisissä arjen konflikteissa. Lasten ja nuorten keskinäisissä konflikteissa perheissä ja lähiyhteisöissä.
  • Asumisyhteisöjen naapurustoriidoissa.
  • Kyse voi olla mistä riita-asiasta (esim. riita, erimielisyys, haitanteko, sosiaalinen konflikti) tahansa.
  • Erityisesti poikkeustilan aiheuttamassa haavoittuvassa asemassa olevat kansalaiset huomioidaan.

Seuraa tiedostustamme mm. tällä sivustolla hankkeen käynnistyttyä.